Zašto je važno kasko osiguranje u modernom vremenu?

Osiguravajuće kompanije neguju tradiciju obezbeđivanja najboljih usluga klijentima u domenu sigurnosti, zaštite i pouzdanosti, kako ličnosti, tako i vrednosti, dragocenosti i ukupne imovine. Kasko osiguranje predstavlja posebnu kategoriju koja se odnosi na oblast nadoknade troškova usled saobraćajne nezgode na sopstvenom vozilu. Ne prepoznaje krivicu lica i ne vezuje se za osobu, već za samo motorno vozilo i ima za cilj efikasnu proceduru povratka u redovno stanje.

Kasko osiguranje ugovara se na dobrovoljnoj osnovi, a ne po sili zakona, i predstavlja uslugu kojom se direktno štiti sopstveno vozilo, bez obzira na činjenicu ko je izazvao nezgodu. Uvek je dobro imati ovakvo osiguranje, jer se pruža sigurnost u slučaju oštećenja automobila ne samo prilikom kretanja u saobraćaju, već i tokom parkiranja i odsustva vozača.

Nadoknada štete na sopstvenom vozilu uz najbolje kasko osiguranje

U modernom vremenu užurbanog tempa života, čestog putovanja i kretanja automobilom, važno je imati ugovoreno kasko osiguranje sa pouzdanim i proverenim partnerom, kao što su društva, kuće i agencije. Kasko osiguranje funkcioniše tako što se na osnovu podnetog zahteva sklapa ugovor između kompanije i klijenta, u kojem se obavezno precizira iznos osigurane sume, dužina trajanja prava i obaveza, zatim iznosa koji se isplaćuje u slučaju pojave određenog osiguranog rizika, kao i procedura za nadoknadu štete.

U zavisnosti od vrste, tipa, modela, marke i stanja vozila definiše se iznos premije koju klijent treba da uplate odjednom, ili dogovorenom dinamikom u ratama. Takođe, tom prilikom određuje se i vrsta kasko osiguranja, odnosno obim usluga koji se ugovara i konkretni rizici koji će se određenim iznosom pokriti.

Kompletna pokrivenost rizika od najvećeg broja uticaja uz kasko osiguranje

Potrebno kasko osiguranje može se odabrati u tri dostupne varijante, u skladu sa važećim propisima i pravilnicima. Naime, korisnicima je dostupno potpuno osiguranje kasko usluga koje pokriva najveći broj rizika, kao što su: oštećenja vozila usled saobraćajnog udesa, izazvana dejstvom oluje, groma, požara, grada, snega, lavina, odrona i drugih elementarnih nepogoda, zatim posledice demonstracija i događaja ili uticaja trećih lica. Sa druge strane, postoji i delimično kasko osiguranje koje pokriva štetu u slučaju pojave samo određenih rizika, kao što je na primer lom stakla, ulubljivanje delova vozila i slično.

Treća vrsta jeste dopunsko osiguranje vozila koje se odnosi na zašititu vozila od otuđivanja, zatim dela razbojništva, visokih vodostaja i poplava, prevarnih radnji, utaje i drugih mogućih uticaja. Pravilo je da se dopunsko kasko osiguranje može ugovoriti uz potpunu varijantu, kao efikasan dodatak koji važi za navedene posebne uslove i u slučaju da su svi osnovni rizici već pokriveni drugom vrstom ove usluge. U zavisnosti od generacije vozila, konkretnog stanja ispravnosti, snage i drugih karakteristika definiše se nivo premije koja se uplaćuje, ali može se i ustanoviti potrebna širina ovih usluga.

U današnjem vremenu brzog životnog i poslovnog tempa bitno je obezbediti sve usluge osiguravajućih kompanija, pa tako i kasko osiguranje. U domenu zaštite vozila u svakom trenutku od saobraćajne nezgode, otuđivanja, elementarnih nepogoda i drugih pojava, kasko vrsta osiguranja pružiće potrebnu podršku i finansijski oslonac u vidu brze i efikasne procedure za naplatu svih nastalih troškova.