U pravu si! Online

Pristup tajnim podacima

Legalan pristup tajnim podacima

Ne postoji mogućnost da legalno pristupiš podacima koje država smatra tajnim, iz prostog razloga što država želi da ti podaci i ostanu tajni. Ako, saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražiš uvid u dokument za koji se ispostavi da nosi oznaku tajnosti, tvoj zahtev biće formalno odbijen, uz odgovarajuće obrazloženje. Jedina tvoja šansa — ukoliko smatraš da interes javnosti da dobije podatak preteže nad interesom države da sačuva podatak, odnosno da su podaci označeni kao tajni iz nezakonitih razloga (na primer, da bi se sakrilo neko krivično delo, zloupotreba položaja i sl.) — jeste da prvo podneseš zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, pa da se, kada budeš odbijen sa obrazloženjem da je dokument tajna, obratiš povereniku za informacije od javnog značaja. Ako utvrdi da je tvoj zahtev ispravan, on će naložiti određenom organu da skine oznaku tajnosti. Taj organ, doduše, može da odluči i da ga ne posluša, mada u tom slučaju može da bude prekršajno kažnjen.

Ilegalan pristup tajnim podacima

Grubo rečeno, postoje dva načina da dođeš do podataka koje ne smeš da imaš. Jedan je da ti „padnu s Marsa“ (na primer, nečijom omaškom ili anonimnom dostavom), a drugi je da sam probaš da dođeš do njih, uz pomoć nekoga „unutra“ ili bez nje. U prvom slučaju, samim uvidom u dokument još nisi prekršio zakon; problem može da nastane kasnije, ako ga objaviš ili podeliš s nekim (a i tada — samo ako si bio svestan da je dokument poverljiv, odnosno ako je bio označen odgovarajućom oznakom). U drugom slučaju, zavisno od metoda pribavljanja informacija koji si koristio, možeš odgovarati za čitav niz krivičnih dela — o tome čitaj malo niže. Ukoliko znaš identitet izvora, nisi dužan da ga odaš bilo kome; zakon štiti to pravo novinara dokle god se podaci koje je izvor izneo ne odnose na krivična dela za koja je minimalna zaprećena kazna pet godina zatvora, odnosno na izvršioce takvih krivičnih dela.

Bilo kako bilo, pred tobom su dve mogućnosti: da objaviš i da ne objaviš informaciju. Pre nego što odlučiš da objaviš, treba dobro da razmisliš da li je interes javnosti pretegao u odnosu na negativne posledice otkrivanja tajnog podatka (i

predviđa ovakvu situaciju), odnosno da je podatak proglašen tajnim iz nezakonitih razloga. Na suđenju koje bi moglo da usledi, ovi argumenti predstavljaće tvoju jedinu odbranu s potencijalom da bude uspešna.

Zakonske posledice objavljivanja poverljivih podataka

Opis krivičnog dela koje pominje Zakon o tajnosti podataka glasi ovako: „Ko neovlašćeno nepozvanom licu saopšti, preda ili učini dostupnim podatke ili dokumenta koji su mu povereni ili do kojih je na drugi način došao ili pribavlja podatke i dokumenta, a koji predstavljaju tajne podatke…“. Kazne se razlikuju u zavisnosti od stepena tajnosti podatka o kome je reč: za interne i poverljive podatke — od tri meseca do tri godine zatvora, za strogo poverljive — od šest meseci do pet godina, a za državnu tajnu — od jedne do deset godina.

Kao što je ranije rečeno, možeš biti oslobođen optužbe za ova krivična dela samo ako uspeš da dokažeš da je interes javnosti da dobije tajne podatke bio veći od posledica narušavanja tajnosti dokumenta, odnosno da je određeni dokument proglašen tajnim iz razloga koji su protivni zakonu.

Krivični zakonik predviđa krivično delo odavanja državne tajne, koje je u većini detalja slično krivičnom delu iz Zakona o tajnosti podataka — s jednim dodatkom: „Ko drugom licu saopšti podatke ili dokumente za koje zna da su državna tajna, a do kojih je protivpravno došao, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina“.

Sam pokušaj pribavljanja tajnih podataka može sadržati i neka druga krivična dela, poput neovlašćenog pristupa zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka, skidanja i povrede službenog pečata i službenog znaka, napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti i sl.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Tajni i poverljivi podaci and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje