U pravu si! Online

Pritisci izdavača i oglašivača

Saglasno smernicama za primenu

, novinar treba da izvesti javnost o pritiscima koji ugrožavaju slobodu informisanja i nezavisnost medija, bez obzira na to da li oni potiču od izdavača medija, državnih funkcionera, političkih partija, privatnih kompanija ili interesnih grupa. Urednik je dužan da ga zaštiti od tih pritisaka i ne sme da interveniše na tekstu ili prilogu tako da izmeni činjenice, kontekst ili stavove novinara. Ako to uradi, novinar je dužan da se ogradi od takvog teksta ili priloga.

Prema Zakonu o javnom informisanju, novinaru ne može prestati radni odnos, umanjiti se zarada ni pogoršati položaj u redakciji zbog istinite tvrdnje objavljene u javnom glasilu u kome je zaposlen, zbog odbijanja da izvrši nalog kojim bi kršio pravna i etička pravila novinarske profesije, zbog odbijanja da izvrši nalog koji protivreči uređivačkoj koncepciji javnog glasila, kao ni zbog mišljenja koje je van javnog glasila izraženo kao lični stav. Ako mu se to ipak dogodi, novinar može da zaštiti svoja prava u sudskom sporu.

Pritisci izdavača

Ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi imao za posledicu netačno, neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje javnosti.

Ukoliko se izveštava o pojedincima i kompanijama koje imaju vlasnički udeo u mediju, ili kompanijama i organizacijama u kojima medij ima vlasnički udeo, preporučuje se da novinar i urednik navedu tu činjenicu.

Prikriveno reklamiranje

Bilo da je reč o kompaniji ili partiji koja se oglašava u mediju u kojem novinar radi ili ne, svaki vid komercijalnog oglašavanja i politička propaganda koji nisu jasno označeni, smatraju se teškim kršenjem Kodeksa. Reklama i prikrivena reklama, kao i svaki vid komercijalnog oglašavanja i ekonomske propagande, moraju biti jasno odvojeni od novinarskog sadržaja.

Nije dozvoljena prikrivena reklama, odnosno predstavljanje reklamnih i PR tekstova ili priloga na takav način da publika nije u stanju da ih razlikuje od novinarskog sadržaja.

Ukoliko su izvori informacija portparoli političkih stranaka, pojedinaca i kompanija, taj podatak mora da se navede, jer je moguć njihov direktan ili indirektan uticaj na objektivnost izveštavanja.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.2/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Novinar u sukobu interesa and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje