U pravu si! Online

Izveštavanje o temama u kojima novinar ima lični interes

Prema

, novinar ne sme da izveštava o temama u kojima ima lični interes. Ukoliko takav interes postoji, novinar je dužan da o tome obavesti urednika.

Kako piše u smernicama za primenu Kodeksa koje detaljnije razrađuju ovu odredbu, novinar ne sme da izveštava ili iznosi stavove o ljudima s kojima je u krvnom srodstvu, braku, bližim porodičnim ili prijateljskim odnosima, niti da se bavi sektorom u kojem član njegove bliže i dalje porodice ili blizak prijatelj ima moć odlučivanja.

Novinar ili urednik ne treba da izveštava o temama u kojima kao član upravnog, nadzornog ili poslovnog odbora kompanije, organizacije ili kluba ima lični, politički ili komercijalni interes. On ne sme da piše o deonicama ili kompanijama od čijeg poslovnog uspeha zavisi njegov interes ili interes njegove bliže i dalje porodice ili prijatelja.

Nespojivost s novinarskim pozivom

Novinari i urednici ne mogu istovremeno da rade u PR, marketinškim agencijama i agencijama za lobiranje.

Aktivno učešće u političkoj, izbornoj ili komercijalnoj medijskoj kampanji ne može da se obavlja istovremeno s novinarskim ili uredničkim poslom. Oni ne mogu ni da nose partijska obeležja ili se izjašnjavaju u korist nekog političkog kandidata. Politička aktivnost članova njihove porodice takođe bi mogla da uzrokuje stvaran ili prividan sukob interesa.

S novinarskom profesijom nespojiv je rad u kontraobaveštajnim, obaveštajnim i drugim bezbednosnim službama.

Pribavljanje lične koristi

Novinar ne sme da koristi svoj položaj kako bi saznao bilo šta što nije u vezi s njegovom profesijom, ili pridobio bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu korist. On ne sme da proda dokumenta, audio i video zapise, knjige i druge materijale koje je dobio radi medijskog izveštavanja.

Ovakvi materijali ne bi trebalo da se ustupaju drugim medijima bez saglasnosti izvora informacija.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Novinar u sukobu interesa and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje