U pravu si! Online

Zaštita privatnosti

Za objavljivanje svakog zapisa nečijeg lika (fotografski, crtani, filmski, video ili digitalni) ili glasa (magnetofonski, gramofonski, digitalni i slično) najčešće je potreban pristanak osobe čijeg se privatnog života tiču, ili čije reči, lik ili glas zapis sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti o kojim je osobama reč.

Da bi došlo do povrede prava na privatnost, neophodno je da snimak ili fotografija nekog lično pogađaju (znači, objavljivanje mora da nanosi nekakvu štetu onome o čijem je zapisu reč ili na koga se zapis odnosi, i da je on prepoznatljiv).

Pristanak za objavljivanje

Zakon ne precizira u kojem obliku treba da bude dat pristanak za objavljivanje, već samo da se smatra da on postoji ako je osobi o čijem je zapisu reč data nekakva naknada. Kada nje nema, za fotografa/snimatelja i medij bitno je da o davanju pristanka ostane neki trag (pismeni, snimljeni ili postojanje svedoka da je pristanak dat).

Pristanak dat za jedno objavljivanje, za određeni način objavljivanja, odnosno za objavljivanje sa određenim ciljem, ne smatra se pristankom za ponovljeno objavljivanje, objavljivanje na drugi način ili za druge ciljeve.

Kada je moguće objavljivanje bez pristanka?

Zapis se može objaviti bez pristanka osoba na koje se odnosi:

 • ako je namenjen javnosti, odnosno ako se snimljena osoba nije protivila snimanju, iako je znala da se to čini radi objavljivanja;
 • ako se odnosi na ličnost, pojavu ili događaj od interesa za javnost, naročito ako se odnosi na nosioca državne ili političke funkcije, a objavljivanje je važno s obzirom na činjenicu da on obavlja tu funkciju;
 • ako je osoba svojim ponašanjem dala povod za objavljivanje (na primer, ako u tom zapisu priznaje da je kršila zakon);
 • ako je to u interesu pravosuđa, bezbednosti zemlje ili javne bezbednosti, nauke ili obrazovanja;
 • ako je to potrebno radi upozorenja na opasnost (sprečavanje zarazne bolesti, pronalaženje nestale osobe, prevare i slično);
 • ako je zapis načinjen u javnoj skupštinskoj raspravi ili u javnoj raspravi u nekom skupštinskom telu;
 • ako se zapis odnosi na mnoštvo likova ili glasova (navijača, koncertne publike, demonstranata, uličnih prolaznika i slično);
 • ako se radi o zapisu s javnog skupa;
 • ako je osoba prikazana kao deo pejzaža, prirode, panorame, naseljenog mesta, trga, ulice ili sličnog prizora.

Sudska parnica zbog povrede privatnosti

Ako se ustanovi da je nečiji lični zapis objavljen protivno ovim pravilima, on od fotografa, odgovornog urednika i medijske kuće može da traži naknadu štete (uz ostale stvari, npr. da se zapis ne objavi ako još nije, ili da se zapis preda njemu ili uništi), a od medijske kuće može zahtevati i celokupnu dobit ostvarenu objavljivanjem zapisa (dakle, zaradu od povećanog tiraža ili gledanosti).

Tužba se podnosi zbog povrede prava na privatnost. Međutim, ukoliko su time istovremeno povređeni i ugled i čast osobe koja podnosi tužbu, ona može da traži odštetu i za to.

Osoba koja se posle objavljivanja saglasila s tim, nema pravo da podnosi tužbu za zaštitu privatnosti.

Krivična odgovornost za snimanje i objavljivanje bez pristanka

Fotografisanje nekog bez njegovog pristanka i objavljivanje takvih fotografija (ukoliko se time osetno zadire u njegovu privatnost, a to procenjuje sud) jeste krivično delo, koje se kažnjava novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. U ovom slučaju nezavisno će odgovarati fotograf koji je snimio takvu fotografiju i urednik koji ju je objavio. Isto važi i za prisluškivanje i neovlašćeno snimanje razgovora ili izjava, s tim što je tada kazna do tri godine zatvora.

Krivično delo je i ako objaviš zapis bez pristanka autora ili osobe koja se nalazi na zapisu ili se on na nju odnosi (opet ako se „osetno zadire u privatnost“), s tim što je maksimalna zaprećena kazna do dve godine zatvora.

Sva ova krivična dela gone se po privatnoj tužbi, što znači da je neophodno da tužbu podnese neka od oštećenih osoba, inače nećeš odgovarati.

Šta kaže Kodeks novinara Srbije?

Smernice za primenu

jasno kažu da fotograf ili snimatelj ne treba da nastavi fotografisanje ili snimanje privatnog lica (ovo se, dakle, ne odnosi na javne ličnosti i javne funkcionere) pošto je zamoljen da odustane.

Isto tako, mediji ne smeju da objavljuju materijal pribavljen pomoću skrivenih kamera, prislušnih uređaja, odnosno neovlašćenim prisluškivanjem.

Zaštita identiteta maloletnika

Zakon o javnom informisanju nedvosmisleno kaže da se maloletnik ne sme učiniti prepoznatljivim u informaciji koja je podesna da povredi njegovo pravo ili interes. To se svakako odnosi i na fotografije i snimke, a u situacije podesne da se povredi interes ili pravo maloletnika bez sumnje spadaju one u kojima je on izvršilac ili žrtva krivičnog dela, ili žrtva nesreće, ali su moguće i druge takve okolnosti.

Ako prekrši ovu zabranu, odgovorni urednik može biti kažnjen novčanom kaznom do 200.000 dinara.

Zaštita žrtava krivičnog dela ili nesreće

Smernice za primenu Kodeksa ne dozvoljavaju otkrivanje identiteta žrtava nesreće ili krivičnog dela. Uz to, fotografi i snimatelji dužni su da se prilikom fotografisanja žrtava ophode sa obzirom i saosećanjem.

Kako sakriti identitet?

Odgovornost da ne dođe do otkrivanja identiteta, naravno, ima urednik, ali i fotografi i snimatelji mogu mu znatno olakšati posao ako osim snimaka na kojima se žrtva može prepoznati naprave dovoljno materijala na kojem to nije moguće. Traka preko očiju ili zamrljano lice ne samo što ne izgledaju dobro prilikom emitovanja, već često i nisu dovoljni da zaista sakriju nečiji identitet.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:13)
This entry was posted in Fotografije, audio i video snimci and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje