U pravu si! Online

Uslovi za objavljivanje fotografija i snimaka

Da bi objavio neku fotografiju, video ili audio snimak, potrebno je da snimljena situacija ili osoba nije predstavljena neistinito. Ukoliko je reč o fotomontaži ili snimku koji je na neki način izmenjen, to mora biti jasno rečeno. U slučaju preuzetih snimaka, izvor mora biti jasno naznačen, kao i ime autora. Postoje i ograničenja koja se odnose na zaštitu privatnosti, kao i snimci koje ne možeš da objaviš, jer njihov sadržaj vređa javni moral.

Istinitost fotografije, audio i video snimka

Postavlja se pitanje da li fotografija ili video snimak, i ako nije reč o montaži ili nekakvoj elektronskoj intervenciji na snimku, mogu predstavljati netačnu ili nepotpunu informaciju. Svakako da mogu. Primer za to jeste ona čuvena TV reklama britanskog Gardijana iz 1986. godine, pod nazivom Tačke gledišta, u kojoj u jednom kadru vidimo skinheda kako na ulici trči prema sredovečnom čoveku s tašnom i snažno ga odguruje. Gledalac misli da mu je jasno šta se tu dešava: ulični siledžija napada nedužnog prolaznika, možda hoće da mu otme tašnu. Međutim, u sledećem kadru vidimo platformu s teretom koju, tačno iznad glave prolaznika, dižu na neki od viših spratova zgrade pored koje on prolazi. Platforma se opasno krivi i teret pada s nje. Pao bi baš na gospodina s tašnom da ga skinhed nije na vreme gurnuo u stranu. Objaviti samo prvi kadar ovakve priče bila bi nepotpuna, a zbog toga i netačna informacija, pa bi osobe koje su snimljene imale pravo da pozovu na odgovornost autora, urednika i medijsku kuću, ako uz snimak ili fotografiju ne bi stajalo objašnjenje o čemu je, zapravo, reč.

Posledice objavljivanja neistinitog snimka

Oštećene osobe imale bi pravo da povedu parnični postupak radi naknade štete zbog povrede časti i ugleda, ali i da podnesu privatnu krivičnu tužbu zbog klevete. Na sudu bi se utvrđivalo da li su autor i urednik uložili dužnu novinarsku pažnju (pažnju primerenu okolnostima) da provere istinitost zapisa. Koliki je neophodni stepen pažnje trebalo uložiti, zavisilo bi od konkretnih okolnosti i težine štete koju bi neistina mogla da nanese oštećenom.

Ukoliko bi neistinita fotografija ili snimak poticali od nekog državnog organa (na primer, ako bi policija objavila fotografiju kriminalca za kojim traga, da bi se naknadno ispostavilo da je reč o fotografiji neke sasvim druge osobe), od medija se ne bi mogla tražiti naknada štete.

Arhivski materijal i ilustracije

Svi zapisi (foto, video, audio) koji se koriste u tekstu/prilogu o nekom događaju, a nisu nastali na licu mesta, bilo da je reč o arhivskom materijalu, ilustracijama ili rekonstrukcijama, moraju biti jasno označeni kao takvi, kaže

.

Fotomontaže i intervencije na snimcima

Kada je reč o intervencijama na bilo kojoj vrsti zapisa, smernice za primenu Kodeksa, čiji je potpisnik i Asocijacija medijskih fotografa Srbije, kažu da su na dokumentarnoj fotografiji (dakle, onoj čija je ambicija da verno prikaže neki događaj), dopustive samo sitnije intervencije (u pogledu boje, kontrasta, oštrine…), koje ne utiču na njen sadržaj.

Ukoliko se promeni sadržaj fotografije, bilo bi to objavljivanje nesitinite informacije (o čemu je bilo reči ranije).

Krivična odgovornost zbog parodije i karikature

Treba imati u vidu da je parodijskom preradom fotografije ili snimka moguće počiniti i krivično delo uvrede, koje se goni po privatnoj tužbi. Uz to, ako parodija ili karikatura ismeva Srbiju ili neku drugu državu i međunarodne organizacije čija je članica Srbija, kao i njihove simbole, reč je o krivičnom delu kažnjivom novčanom kaznom ili zatvorom do tri meseca. Ukoliko je neko izložen poruzi zbog svoje rase, boje kože, vere, nacionalnosti, etničke pripadnosti ili nekog drugog ličnog svojstva, zatvorska kazna može biti i do godinu dana. Postupak za ova krivična dela pokreće javni tužilac.

Za sva ova krivična dela, autor, odnosno urednik, neće odgovarati ako se iz celog konteksta vidi da ona nisu učinjena s namerom da se neko omalovaži.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Fotografije, audio i video snimci and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje