U pravu si! Online

Korišćenje arhivske građe

Arhivsku građu, koju čini pisani, crtani, kompjuterizovani, štampani, fotografisani, filmovani, mikrofilmovani, fonografisani ili na drugi način zabeleženi dokumentarni materijal od posebnog značaja za nauku i kulturu, bilo da je nastao u radu organa javne vlasti, javnih ustanova, političkih organizacija, verskih zajednica ili pojedinaca, najčešće čuvaju specijalizovane ustanove, arhivi. Postoje, na primer, Arhiv Srbije, Arhiv Vojvodine, Istorijski arhiv Beograda, Istorijski arhiv Niša, Arhiv Jugoslavije i tako dalje.

Ova građa može se koristiti samo po odobrenju ustanove koja je čuva i ako su zadovoljeni uslovi za pristup građi koje je ta ustanova propisala (primer vidi dole). Osim neposrednog pristupa, ustanova ti može izdati i prepise i kopije dokumenata koje čuva, a na tvoj zahtev izdaće ti i uverenje o činjenicama koje sadrži građa čije joj je čuvanje povereno.

Pravila o pristupu građi Arhiva Srbije

Primera radi, evo kako je korišćenje arhivske građe regulisao Arhiv Srbije. Građa se koristi u čitaonici Arhiva, kojoj može pristupiti svako ko namerava da koristi građu u svrhe zbog kojih se ona čuva (obavljanje novinarske profesije jeste jedna od tih svrha). Korišćenje građe je besplatno, s tim što se njeno kopiranje naplaćuje.

Građa ti neće biti dostupna:

 • ako bi njeno korišćenje bilo protivno interesima države i pojedinaca, ili ako bi mogla da bude narušena državna i poslovna tajna;
 • ako stvaralac, darodavac, deponent ili prodavac postavi ograničenja u pisanom obliku (zatraži da vidiš dokument kojim je korišćenje ograničeno ako im ne veruješ);
 • ako Stručno veće Arhiva utvrdi da se građa može koristiti samo pod posebnim uslovima;
 • ako je u tako lošem stanju da postoji opasnost od još većeg oštećenja pri upotrebi.

Mere zaštite građe

Građa Arhiva Srbije koja se nalazi na sređivanju i obradi, konzervaciji i restauraciji, koričenju, mikrofilmovanju, izložbi ili pripremi za publikacije Arhiva, ne izdaje se na korišćenje, ali ćeš biti obavešten kada će ona biti dostupna.

Rariteti, izdvojena građa, oštećeni dokumenti i knjige, kao i građa od izuzetnog značaja, ne izdaju se. Umesto njih, koriste se kopije.

Objavljena i snimljena građa takođe se ne izdaje, već se koriste publikacije u kojima je objavljena, odnosno mikrofilmovi.

Ukoliko želiš da napraviš kopiju nekom tehnikom kojom Arhiv ne raspolaže, građa se može odneti van Arhiva samo u pratnji arhivskog radnika, koji prisustvuje snimanju građe i vraća je u Arhiv istog dana.

Obaveze novinara prema Arhivu

Ukoliko si za novinski tekst ili drugi medijski prilog u bilo kojoj meri koristio građu Arhiva Srbije, to u tekstu ili prilogu moraš da navedeš. Ako si koristio citate, treba da navedeš i signaturu (oznaku citiranog dokumenta). Ukoliko ne postupiš po ovim uputstvima, Arhiv nema obavezu da dokazuje autentičnost izvora.

Ako si građu koristio za tekst objavljen u štampanom mediju, dužan si da dostaviš Arhivu jedan primerak izdanja u kojem je tekst objavljen.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Dokumentarni izvori and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje