U pravu si! Online

Citiranje autorskih dela i drugih medija

Prilikom citiranja autorskih dela (pisanih, vizuelnih ili zvučnih), uključujući i sadržaj drugih medija, moraju se poštovati određena pravila. U nekim situacijama ne mora se tražiti dozvola autora za prenošenje niti platiti autorska naknada. Svi takvi slučajevi opisani su u ovom tekstu. U ostalim situacijama mora se tražiti dozvola i platiti naknada. U suprotnom možeš biti optužen i za krivično delo neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela, za koje je predviđena kazna do pet godina zatvora.

Objavljivanje tuđeg autorskog dela ili njegovih delova pod imenom nekog ko nije njegov autor predstavlja krivično delo kažnjivo novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Kad nije potrebna dozvola za citiranje autorskog dela?

Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja naknade citirati kratke odlomke nekog autorskog dela (pisanog, vizuelnog ili zvučnog), ili čak celih kratkih autorskih dela (recimo, aforizma), ako je to delo objavljeno i ako se navedu ime autora, naslov citiranog dela i podaci o tome gde je i kada ono objavljeno (ukoliko su poznati). Uz to, potrebno je da se sami citirani delovi autorskog dela ne menjaju i da se vidi da je svrha citata ilustracija, potvrda ili referenca sadržine teksta u kojem su citati navedeni. Mora, dakle, da postoji nekakva sadržinska veza između teme novinarskog priloga i dela koje se u tom prilogu citira. Zakonski nije propisano kolika sme da bude dužina citata, već se to procenjuje u svakom konkretnom slučaju.

Ukoliko je neko delo (mural, skulptura…) trajno izloženo na ulicama, trgovima i drugim otvorenim javnim mestima, dozvoljeno je fotografisati ga ili snimiti kamerom, bez traženja saglasnosti autora ili plaćanja naknade.

U slučaju kada se neko autorsko delo pojavljuje kao sastavni deo događaja o kojima se izveštava (izbije skandal zbog neke priče ili humoreske, na primer), mediji mogu da ga prenesu u celini, opet bez dozvole i naknade.

Iako se i govori smatraju autorskim delom, mediji mogu da ih prenesu slobodno i besplatno ukoliko su održani na javnim skupovima, u prostorijama državnih organa ili verskih ustanova, kao i prilikom državnih i verskih svečanosti.

Citiranje drugih medija

Ukoliko je reč o vestima i izveštajima iz drugih medija koji se tiču dnevnih događaja (dakle, ne i intervjuima, komentarima i drugim tekstovima u kojima postoji autorski upliv), drugi mediji mogu ih slobodno i besplatno prenositi. Sadržaj drugih medija može se prenositi bez dozvole i naknade i u pregledima štampe, u obliku kratkih izvoda ili sažetaka.

Kad je reč o citiranju delova bilo kakvih medijskih priloga i tekstova (na primer, prenošenju izjava koje su deo nekog teksta), za to važe ista pravila kao za citate iz drugih autorskih dela.

Ukoliko medij hoće da prenese članak iz nekog drugog medija u celini, to može da učini takođe bez dozvole autora članka ili tog drugog medija, pod uslovom da se ti članci odnose na tekuća ekonomska, politička ili verska pitanja, a da autor to nije izričito zabranio, ali za to mora da plati naknadu. O visini te nakande tvoja kuća moraće da se dogovori sa autorom.

U svakom slučaju, moraju se navesti ime autora i medij iz kojeg je sadržaj preuzet.

Dozvoljena prerada autorskog dela

Prerada autorskog dela dozvoljena je u dva slučaja:

 • ako se radi o parodiji ili karikaturi, pod uslovom da se time ne može stvoriti zabuna u pogledu izvora i autora dela;
 • ako to zahteva sama priroda dozvoljenog korišćenja dela (na primer, smanjenje fotografije, njeno prebacivanje iz kolora u crno-belu tehniku ili skraćenje novinskog teksta, pod uslovom da se time ne menja smisao i suština samog dela).
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Dokumentarni izvori and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje