Četiri stvari koje su se najčešće krijumčarile u prošlosti

Krijumčarenje koje je u narodu poznatije kao šverc, javlja se kada roba koja podleže poreskom i carinskom nadzoru krišom protura, krijumčari i pri tome koriste razne smicalice, kao i nepravilnosti sa namerom da se izbegne plaćanje odgovarajućih fiskalnih obaveza. Ove pojave se često susreću pod nazivom „siva ekonomija“ koja ustvari predstavlja privrednu delatnost koja se obavlja izvan zakonskih okvira što ima za posledicu izbegavanje plaćanja poreskih, carinskih i drugih dažbina od strane subjekata koji se bave ovakvim aktivnostima.