U pravu si! Online

Kako se ostvaruje pravo na socijalnu zaštitu?

Pravo na socijalnu zaštitu ostvaruje se na različite načine, u zavisnosti od vrste zaštite (materijalna pomoć ili usluge socijalne zaštite) i od toga ko obezbeđuje konkretnu pomoć ili uslugu koju tražiš — država ili lokalna samouprava.

Ko pokreće postupak?

Ova prava ostvaruju se na zahtev korisnika. To znači da, ako tražiš pomoć ove vrste, treba da se obratiš ustanovi ili organu koji je nadležan da o tome odlučuje, a to je centar za socijalni rad ili lokalna samouprava.

Centar za socijalni rad, s druge strane, mora da pokrene postupak ostvarivanja prava za koja je on nadležan po službenoj dužnosti, uvek kada sazna, bez obzira na koji način, da je nekome potrebna njihova pomoć.

Materijalna pomoć

Postupak dobijanja materijalne pomoći relativno je jednostavan. Treba popuniti odgovarajuće obrasce, prikupiti dokumente kojima dokazuješ da ti je potrebna vrsta materijalne pomoći koju tražiš, odnosno da zadovoljavaš uslove da je dobiješ, i sve to predati na šalter ili u kancelariju u kojoj se odobrava ta pomoć.

Nadležni organi i ustanove: Neka od sredstava dobijaju se posredstvom lokalnog centra za socijalni rad, a neka u lokalnoj samoupravi. U ovom drugom slučaju, treba da odeš u odeljenje opštinske odnosno gradske uprave nadležno za socijalnu zaštitu, koje u raznim mestima u Srbiji nosi različite nazive. Ako ti je potrebna ova vrsta pomoći, najbolje je da pozoveš i svoj centar za socijalni rad i lokalnu vlast pa se tamo raspitaj o tome šta gde možeš da dobiješ.

Način isplate: Novčana pomoć koju direktno dobija korisnik isplaćuje se na ruke ili uplaćuje na račun ili štednu knjižicu. Za neka davanja (recimo, besplatan vrtić) sredstva se upućuju direktno ustanovi koja pruža pomoć. Pomoć u naturi, naravno, uvek dobija sam korisnik.

Materijalna pomoć u obliku popusta

Za materijalnu pomoć koja se ostvaruje putem popusta na neku uslugu postupak je jednostavan. Popust na železnički prevoz ostvarićeš na blagajni železničke stanice na kojoj kupuješ kartu, a popust na boravak deteta u predškolskoj ustanovi — u samoj toj ustanovi.

Usluge socijalne zaštite

Nadležne ustanove: Za usluge socijalne zaštite situacija je malo drugačija, jer se sva ova prava ostvaruju se u centru za socijalni rad.

Postupak: Situacije u kojima je nekome neophodna neka od usluga socijalne zaštite uvek su složene i teške za ugroženu osobu, pa je detaljno propisano kako radnici centra za socijalni rad primaju tu osobu, procenjuju situaciju u kojoj se nalazi i njenu hitnost, odlučuju o tome koje su tačno usluge potrebne određenoj osobi i prate šta se dalje s njom dešava.

Za svaku uslugu korisniku se u centru daje poseban uput, s kojim on ide u ovlašćenu ustanovu socijalne zaštite koja će mu pružiti pomoć. Centar za socijalni rad prati i kako ustanova u koju je korisnik upućen postupa prema njemu.

Plaćanje

Za korisnike materijalne pomoći ceo postupak ostvarivanja tog prava je besplatan.

Kada je reč o uslugama socijalne zaštite, plaćanje zavisi od finansijske i materijalne situacije korisnika i od toga da li je eventualno neka osoba dužna da ga izdržava. Ako korisnik i osoba koja je dužna da ga izdržava nemaju novac, usluge su besplatne. Međutim, ako centar za socijalni rad proceni, na osnovu propisanih kriterijuma i dokaza, da korisnik ili onaj ko ga izdržava imaju finansijske mogućnosti, korišćenje usluge se delimično ili u celosti plaća.

Intervencije u bračnim i porodičnim odnosima

Za neke oblike mešanja u porodične odnose, kao što je nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, po zakonu je nadležan isključivo centar za socijalni rad. Ova vrsta usluga besplatna je za korisnike.

Pravo žalbe

Ukoliko nisi zadovoljan odlukom da nemaš pravo na neku vrstu pomoći ili odlukom na koji će ti način ona biti pružena i kolika je visina materijalne pomoći na koju možeš da računaš, treba da podneseš žalbu onom organu vlasti koji obezbeđuje tu vrstu pomoći.

Dakle, ako pomoć obezbeđuje Republika, treba da se žališ Ministarstvu rada i socijalne politike. Međutim, ukoliko živiš u Vojvodini ili Beogradu, žalbu ćeš, i kada je reč o republičkoj pomoći, nasloviti na Pokrajinski sekretarijat za socijalnu zaštitu, odnosno Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu, jer je Republika njima poverila odlučivanje o ovim pitanjima.

Ako je reč o pomoći koju finansira lokalna samouprava, na odluke uprave i centra za socijalni rad žališ se opštinskom odnosno gradskom veću.

U svakom slučaju, procedura je takva da žalbu treba da predaš organu čijom odlukom nisi zadovoljan, a oni će je proslediti tamo gde treba.

Inspekcijski nadzor

U slučaju da nisi zadovoljan time kako se u nekoj socijalnoj ustanovi odnose prema tebi ili načinom na koji neko od zaposlenih u tim ustanovama radi svoj posao, treba da se obratiš inspekciji socijalne zaštite.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.0/5
(Ukupan broj ocena:9)
This entry was posted in Sistem socijalne zaštite and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje