U pravu si! Online

Život u hraniteljskoj porodici

Kada centar za socijalni rad utvrdi da je detetu potreban smeštaj u hraniteljsku porodicu i odredi ko će biti hranitelj, dete odlazi i počinje njegov život u toj porodici. Iako odnos hranitelja i deteta u najvećoj mogućoj meri treba da bude nalik na odnos između deteta i roditelja, boravak deteta u hraniteljskoj porodici regulisan je jasnim i preciznim pravilima i odvija se pod stalnim nadzorom socijalnih radnika.

Pripreme za hraniteljstvo

Za hraniteljstvo se posebno pripremaju i hranitelj i dete. Dete se, između ostalog, informiše o izabranoj hraniteljskoj porodici.

Hranitelj se priprema po posebnom programu, a prilikom uručenja rešenja i potpisivanja ugovora o hraniteljstvu uručuje mu se poseban informator u kojem su sakupljene sve raspoložive informacije o detetu. Ovaj informator služi za upoznavanje deteta s njegovom prošlošću, uspostavljanje kontinuiteta u životu deteta i negovanje njegovog identiteta.

Stambeni uslovi

Hranitelji neposredno brinu o detetu u svom stambenom prostoru, a izuzetno, kada je to u najboljem interesu deteta, u njegovom stambenom prostoru.

Centar za socijalni rad procenjuje da li je stambeni prostor hranitelja podoban za smeštaj deteta. Ono mora da ima svoju sobu ili zajedničku sobu s detetom istog pola.

Kada se koristi stan koji pripada detetu, ugovorom o hraniteljstvu utvrđuju se i posebni uslovi koji se odnose na troškove korišćenja i održavanja tog stana.

Šta hranitelj mora da pruži detetu?

Tačno su propisani standardi nameštaja, odeće i obuće koje dete mora da dobije, predmeti za ličnu upotrebu koji mu pripadaju, školski pribor, ishrana, igračke, sportski rekviziti, džeparac. Za ove namene hraniteljska porodica dobija od centra za socijalni rad posebnu sumu novca, koja se ne sme koristiti ni za šta drugo.

Hranitelj ima strogo propisane obaveze u pogledu školovanja deteta i zdravstvene brige o njemu.

Finansiranje

Hranitelj iz državnog budžeta dobija naknadu za izdržavanje korisnika i naknadu za svoj rad. Ako je hranitelj inače dužan da izdržava dete koje je smešteno kod njega (na primer, ako je reč o dedi i babi tog deteta), iznos koji dobija od centra umanjuje se za njegovu obavezu.

Podrška hraniteljima

Stručnjaci centra za porodični smeštaj i usvojenje obezbeđuju svaku moguću podršku hraniteljskoj porodici i posećuju je najmanje jednom mesečno. Oni o svemu obaveštavaju nadležni centar za socijalni rad.

Poseban stručnjak, savetnik za hraniteljstvo, redovno proverava uslove u kojima dete živi, odvojeno od hranitelja razgovara s njim i vaspitačima i nastavnicima u školi koju pohađa. Savetnik se posebno angažuje u periodima priprema za polazak u školu, prelaska na razrednu nastavu, izbora srednje škole i u periodu osamostaljivanja mlade osobe.

Za hranitelje se najmanje jednom godišnje, u trajanju od 10 sati rada, organizuju programi edukacije.

Prava i dužnosti roditelja

Ako dete koje je na hraniteljstvu ima roditelje, oni imaju pravo i dužnost da ga zastupaju, da upravljaju i raspolažu njegovom imovinom, da ga izdržavaju, da s njim održavaju lične odnose i zajednički i sporazumno sa hraniteljem odlučuju o pitanjima koja bitno utiču na život deteta. Sve ovo ne važi za roditelje koji su potpuno ili delimično lišeni roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, koji se ne staraju o detetu ili to rade na neodgovarajući način.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.2/5
(Ukupan broj ocena:10)
This entry was posted in Porodični smeštaj and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje