U pravu si! Online

Porodični smeštaj odraslih osoba

Svi oni koji imaju pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite mogu umesto toga biti smešteni u neku drugu porodicu. To se u praksi dešava najčešće s decom, ali se ponekad u drugu porodicu smeštaju i stare osobe i osobe sa smetnjama u razvoju. Cilj porodičnog smeštaja jeste održavanje ili poboljšanje kvaliteta života ovih ljudi.

Pre nego što pribegne domskom smeštaju, centar za socijalni rad prvo pokušava da smesti korisnika u porodicu, jer takvo okruženje mnogo prirodnije i pozitivnije utiče na njega. Primena ove mere, ako je to moguće, trebalo bi da obezbedi da se korisnik što je pre moguće vrati u sopstvenu porodicu.

Prvo se traži srodnička porodica koja bi primila korisnika. Ako se takva porodica ne nađe, onda se traži druga pogodna porodica.

Razlozi za smeštanje u drugu porodicu

Razlog zbog kojeg će neka odrasla osoba biti upućena na smeštaj u drugu porodicu često je prosta činjenica da o njoj nema ko da se brine, a reč je o osobama koje o sebi ne mogu da se brinu same. Međutim, postoje i druge okolnosti u kojima je neophodno izdvojiti korisnika iz porodice u kojoj živi i smestiti ga negde drugde, dakle, najpre u drugu porodicu, naročito:

 • ako postoji opasnost da će korisnik postati žrtva ili već jeste žrtva samozanemarivanja (kad neko do te mere prestane da se brine o sebi, iako je dovoljno zdrav, da bi mogao da ugrozi svoje zdravlje ili život), zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici;
 • ako se korisnik suočava s teškoćama zbog poremećenih odnosa u porodici.

Obaveze porodice

Porodica odnosno jedan član porodice u koju je korisnik smešten, potpisuje ugovor sa centrom za socijalni rad, pod njegovim je stalnim nadzorom i dužna je da postupa po njegovim uputstvima.

Licenca za usluge porodičnog smeštaja

Osoba koja u okviru svoje porodice pruža uslugu porodičnog smeštaja mora prethodno završiti obuku u posebnoj ustanovi — centru za porodični smeštaj i usvojenje, i dobiti odgovarajuću licencu tog centra. Trajanje licence je dve godine.

Plaćanje

Osoba koja pruža porodični smeštaj svakog meseca posebno dobija novac za zadovoljavanje potreba korisnika, a posebno naknadu za svoj rad. Novac se isplaćuje iz državnog budžeta, ali centar za socijalni rad može da obaveže korisnika smeštaja ili osobu koja je dužna da ga izdržava da delimično ili u celosti plate uslugu ako se proceni da im finansijske mogućnosti to dozvoljavaju.

Smeštaj uz intenzivnu ili dodatnu podršku

Kada je stanje korisnika takvo da porodica u koju je smešten ne može da mu pruži sve što mu je neophodno za život, već je potrebna spoljna pomoć, organizuje se smeštaj uz intenzivnu ili dodatnu podršku.

U ovom slučaju porodici pomažu stručnjaci iz raznih oblasti, zavisno od stanja korisnika (najčešće je reč o medicinskom osoblju), a mogu se angažovati i osobe koje će im fizički pomagati (recimo, ako je korisnik nepokretan, a u porodici u kojoj je smešten ne postoji niko dovoljno fizički snažan da mu pomogne da ode do toaleta).

Posebni oblici porodičnog smeštaja

Porodični smeštaj se, osim u standardnoj formi, obezbeđuje i kao:

 • urgentni smeštaj, u hitnim situacijama, najčešće u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja, ili smrti i teške bolesti osobe koja se do tada brinula o korisniku koji ne bi mogao da preživi bez tuđe pomoći;
 • povremeni smeštaj, kada je porodici koja se inače stara o korisniku potreban predah od napora koje to staranje sa sobom nosi (najčešće se primenjuje u slučaju osoba sa smetnjama u razvoju).

Postupak

Porodični smeštaj jedna je od usluga socijalne zaštite za čije je korišćenje nadležan centar za socijalni rad u mestu prebivališta korisnika, pa korisnik obezbeđuje ovu uslugu po postupku za ostvarivanje prava na socijalne usluge.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Porodični smeštaj and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje