U pravu si! Online

Pomoć za plaćanje komunalija i stanarine

Lokalne samouprave daju ugroženim porodicama znatne popuste za plaćanje komunalnih usluga (grejanje, voda, smeće itd.), a u pojedinim opštinama i gradovima iz budžeta se izdvaja određeni novčani iznos za plaćanje stanarine stambeno ugroženim porodicama.

Svaka opština i grad uredili su posebnim propisima ko ima pravo na ovakvu pomoć i pod kakvim uslovima. Negde se dokumentacija predaje opštinskoj odnosno gradskoj upravi (u Nišu mesnoj kancelariji), negde je adresa centar za socijalni rad ili javno komunalno preduzeće od kojeg tražiš popust, a u Užicu, na primer, osobe sa invaliditetom predaju zahteve za popust u udruženjima osoba sa invaliditetom u koja su učlanjene.

Pošto lokalne samouprave imaju slobodu da menjaju uslove i postupak, moguće je da u trenutku čitanja ovog teksta u tvojoj opštini ne funkcioniše sve baš onako kako je ovde objašnjeno. Zato proveri na šta imaš pravo i kako to da ostvariš.

Popust na komunalne usluge

U većini gradova i opština popust pri plaćanju komunalnih usluga priznaje se korisnicima socijalne pomoći, a neretko i posebno ugroženim kategorijama stanovništva. To mogu biti penzioneri koji primaju najnižu penziju, porodice s niskim prihodima, učesnici rata, ratni vojni invalidi i porodice palih boraca, korisnici naknade za tuđu negu i pomoć, domaćinstva sa osobama sa hendikepom i teško obolelim članovima, hraniteljske porodice ili podstanari.

Neke opštine imaju uslov da ukupan mesečni prihod porodičnog domaćinstva ne prelazi dvostruki iznos cenzusa za dobijanje novčane socijalne pomoći.

Popust svuda važi za vodovod i kanalizaciju, daljinsko grejanje i iznošenje smeća, a u Užicu su tim paketom obuhvaćeni i održavanje stana i naknada za građevinsko zemljište.

Jednom priznato pravo na popust negde važi šest meseci, negde godinu dana, a negde do kraja kalendarske godine.

Uslovi za odbijanje popusta

Popust se može ostvariti samo ako osoba na koju glasi uplatnica i članovi njenog domaćinstva pripadaju ugroženim kategorijama građana. Ne možeš, dakle, da računaš na popust ako ti primaš socijalnu pomoć, a živiš u tetkinom stanu pa uplatnica glasi na nju, a ona ne zadovoljava uslove za popust.

Podstanari mogu da ostvare ovo pravo samo ako s vlasnikom stana imaju zaključen pismeni ugovor o zakupu u kojem je predviđeno da podstanar plaća račune.

Potrebno je i da imaš prijavljeno

na teritoriji grada ili opštine gde tražiš popust, i da si redovan platiša za usluge komunalnog preduzeća od kojeg očekuješ da ti umanji račun.

Visina popusta

Popusti su određeni procentualno (od 10 do 50 odsto) i razlikuju se od grada do grada. Negde postoji skala popusta zavisno od prihoda domaćinstva, negde su predviđeni različiti popusti za različite kateogrije korisnika, a negde, na primer u Beogradu, kombinuju ova dva kriterijuma, pa korisnici socijalne pomoći, penzioneri s najnižom penzijom, borci, osobe sa invaliditetom i oboleli od nekih teških bolesti imaju fiksni popust od 50 odsto, dok ostale ugrožene porodice, zavisno od prihoda, mogu da računaju na popust od 10 do 50 odsto.

U Nišu su korisnici novčane socijalne pomoći potpuno oslobođeni plaćanja komunalija.

U nekim gradovima, kao što je Čačak, gradsko veće svake godine odlučuje o visini popusta.

Pomoć za plaćanje stanarine

Ovu mogućnost predvideli su samo neki gradovi.

U Beogradu korisnici koji imaju pravo na popust za komunalije imaju pravo i na popust (u istom iznosu) na plaćanje stanarine, ako žive u stanovima koji su u vlasništvu grada ili gradskih opština. Stambeno ugrožena porodica ili pojedinac čiji prihodi ne prelaze jednu prosečnu zaradu u glavnom gradu, a u porodici postoji neko nesposoban za rad, može da dobije novac za plaćanje zakupnine kod privatnog stanodavca najviše za šest meseci godišnje, a ukupan iznos pomoći ne sme preći pet prosečnih beogradskih plata. Pod stambenom ugroženošću podrazumeva se da korisnik nema svoj stan na teritoriji Srbije, ne koristi društveni stan u Beogradu, nema mogućnost da na drugi način reši stambeni problem i nema pravo na domski ili porodični smeštaj.

U Valjevu primalac novčane socijalne pomoći koji nema rešeno stambeno pitanje već stanuje kod privatnog stanodavca, može da dobije naknadu zakupnine u iznosu do 30 odsto prosečne valjevske plate.

Da bi podstanar ostvario pravo na pomoć za plaćanje stanarine, mora da priloži pismeni ugovor sa stanodavcem.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.5/5
(Ukupan broj ocena:10)
This entry was posted in Materijalna pomoć opština i gradova and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.
 • Pravni izvori

  Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda

  Interventne mere zaštite najugroženijih građana (Beograd)

  Odluka o ostvarivanju prava u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka

  Pravilnik o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite na području grada Čačka

  Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Užica

  Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana u gradu Valjevu

  Odluka o pravima iz socijalne zaštite na teritoriji grada Niša

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje