U pravu si! Online

Pomoć pri obrazovanju i vaspitanju

Skoro sve opštine i gradovi predvideli su neki oblik pomoći za decu koja idu u predškolsku ustanovu ili školu i za mlade koji se školuju ili studiraju. Za decu predškolskog uzrasta reč je o popustu (regresu) na troškove obdaništa, a za školarce — o besplatnim udžbenicima i pomoći za kupovinu udžbenika i školskog pribora, kao i naknadi troškova prevoza do škole. Najređi oblik pomoći jesu stipendije lokalne samouprave za srednjoškolce i studente.

Najbolje je da se u vrtiću i opštinskoj ili gradskoj upravi raspitaš o tome na koju vrstu pomoći imaš pravo i kako da ga ostvariš.

Regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi

Materijalno ugrožene porodice skoro svuda imaju pravo da im lokalna samouprava delimično ili u celosti finansira troškove boravka dece u predškolskoj ustanovi. Da li će porodica imati pravo na regres i koliko će on iznositi, zavisi od lokalnih propisa i materijalnog stanja porodice. Troškovi boravka regresiraju se i za decu bez roditeljskog staranja ili onu sa smetnjama u razvoju.

U materijalno ugrožene porodice negde se ubrajaju sve koje primaju socijalnu pomoć, negde one koje dobijaju dečji dodatak, a negde je lokalna samouprava odredila maksimalni iznos ukupnih prihoda porodice iznad kojeg nema popusta i, za one koje imaju pravo na regres, dala skalu popusta prema visini prihoda.

Popusti se u nekim opštinama daju i ako u vrtić ide dvoje dece iz iste kuće, ako dete ima samohranog roditelja, ako je reč o podstanarima, ako je porodica uzela prvi stambeni kredit, ako dete boluje od dijabetesa i tako dalje.

Regres ne važi za decu koja su ostvarila pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi.

Visina regresa

Visina popusta koji je moguće ostvariti veoma se razlikuje od jedne do druge lokalne samouprave.

Obdanište je za neku decu potpuno besplatno. To su obično deca ratnih vojnih invalida, dete koje boravi u sigurnoj kući, treće i četvrto dete iz porodice, ponegde i sva deca iz porodica koje primaju socijalnu pomoć.

Za one koji plaćaju deo troškova, visina popusta, zavisno od lokalnih propisa i situacije u kojoj se nalazi porodica, može iznositi od 20 do 90 odsto.

Postoje i opštine u kojima, ako ispunjavaš uslove za regresiranje, a imaš dvoje ili više dece koja idu u predškolsku ustanovu, dobijaš dodatni popust (najčešće 20 odsto).

Procedura

Dokumentacija se obično podnosi nadležnom organu lokalne uprave (sekretarijatu ili upravi za dečju ili socijalnu zaštitu), a u pojedinim opštinama i gradovima — samoj predškolskoj ustanovi.

Pravo na regresiranje utvrđuje se dva puta godišnje (najčešće u aprilu i oktobru) i zavisi od ukupnih prihoda porodice u prethodnom polugodištu.

Pomoć učenicima

U mnogim gradovima i opštinama učenici osnovne škole dobijaju besplatne udžbenike. U Beogradu, na primer, udžbenike dobijaju svi osnovci, a u drugim gradovima samo prvaci, ili učenici prvog i drugog razreda. Prvaci u mnogim mestima imaju pravo i na besplatan pribor, bez obzira na materijalno stanje.

Neke lokalne samouprave posebno pomažu siromašne učenike (deca bez roditeljskog staranja, iz porodica koje su korisnici socijalne pomoći ili u „veoma teškom materijalnom stanju“) ili učenike sa smetnjama u razvoju. Pomoć se tada, osim na nabavku udžbenika, odnosi i na kupovinu školskog pribora i troškove prevoza do škole, a mogu je dobiti i srednjoškolci.

U najvećem broju slučajeva, porodica u teškoj materijalnoj situaciji mogla bi da dobije novac za kupovinu udžbenika i školskog pribora u obliku jednokratne pomoći i kada to nije izričito predviđeno propisima. Najbolje je da se u centru za socijalni rad raspitaš da li postoji ta mogućnost.

Troškovi prevoza učenika

Troškovi prevoza do škole za đake koji su smešteni u drugu porodicu ili dom, kao i one iz porodica koje primaju socijalnu pomoć, isplaćuju se ili novčano, ili u obliku plaćene markice za prevoz odnosno kompleta autobuskih karata.

Đaci sa smetnjama u razvoju obično imaju pravo i na naknadu troškova prevoza za pratioca.

Stipendije za učenike i studente

U pojedinim gradovima ili opštinama postoje stipendije za materijalno ugrožene učenike i studente. Tako Beograd stipendira one koji su korisnici socijalne pomoći ili dodatka za tuđu negu, ili su u domskom ili porodičnom smeštaju. Stipendija u ovom slučaju iznosi 50 odsto minimalne zarade u Republici i isplaćuje se mesečno.

Uslov je da su učenici srednjih škola završili poslednji razred osnovne škole s najmanje vrlo dobrim uspehom i da tako nastave i u srednjoj školi. Za studente se traži da su poslednji razred srednje škole završili kao vrlo dobri, a da tokom studiranja u roku polažu ispite i upisuju godinu.

Zahtev se podnosi Gradskom centru za socijalni rad, za svaku školsku godinu, pred njen početak. Kada Centar utvrdi da imaš pravo na stipendiju, potpisuje s tobom ugovor o stipendiranju.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:11)
This entry was posted in Materijalna pomoć opština i gradova and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje