U pravu si! Online

Pomoć porodiljama

Većina gradova uvela je (uz roditeljski dodatak koji daje Republika) posebne vrste pomoći koja se isplaćuje majkama koje žive i porodile su se na njihovoj teritoriji.

Neke vrste pomoći namenjene su svim porodiljama, bez obzira na to koji im je to porođaj po redu i koliko su dece ranije rodile. Druge vrste pomoći rezervisane su za prvi porođaj, ili majke blizanaca, duplih blizanaca, trojki, četvorki i tako dalje.

Lokalne samouprave predvidele su posebne novčane poklone za majke koje su se u kalendarskoj godini prve porodile na njihovoj teritoriji.

Ko ima pravo na pomoć?

Ova pomoć pripada majci koja se neposredno brine o detetu i u trenutku porođaja imala je prijavljeno

(boravište ako je reč o izbeglici ili interno raseljenom licu) na teritoriji opštine ili grada. Postoje mesta, kao Smederevo, gde se traži prijavljeno boravište najmanje 12 meseci pre porođaja.

Ako se majka iz nekog razloga ne brine o deci, ovo pravo pripada ocu.

Pomoć bez obzira na broj dece

U Beogradu nezaposlena porodilja jednokratno dobija 50.000 dinara. Ako je zaposlena, dobija 25.000, pod uslovom da porodica ima mesečna primanja manja od 10.000 dinara po članu, računajući i novorođenče.

U Loznici se pomoć jednokratno isplaćuje za prva četiri deteta u porodici i, u zavisnosti od redosleda rođenja, iznosi od 8.500 do 12.750 dinara.

U Nišu svaka porodilja, prilikom prijave rođenja deteta matičaru, dobija paket s najnužnijom opremom za bebu, vredan do 30 odsto prosečne niške neto zarade.

U Pančevu nezaposlenoj porodilji sleduje jednokratna pomoć, a svakoj bebi paket sa osnovnim potrepštinama.

Pomoć za prvorođeno dete

Ovo je najčešći oblik pomoći majkama. U principu se priznaje za svako dete rođeno u prvom porođaju, bez obzira na to koliko je dece rođeno odjednom.

Grad Niš daje 20.000 dinara po detetu, Kragujevac 30.000, a Kraljevo četvrtinu prosečne republičke plate.

Pomoć za blizance, duple blizance, trojke, četvorke…

U Beogradu se pomoć za roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca dobija svake godine do punoletstva dece, odnosno do 26. godine ako su deca na redovnom školovanju. Ovo davanje, zavisno od uzrasta dece, godišnje iznosi od dve do pet prosečnih beogradskih zarada.

U Nišu porodice s duplim blizancima, trojkama i četvorkama svakog meseca dobijaju jednu prosečnu nišku platu, a za početak školske godine i „13. platu“, sve dok deca ne napune 19 godina.

U Novom Pazaru se majkama koje su odjednom rodile više dece jednokratno isplaćuje 20.000 dinara po novorođenčetu.

Rok za podnošenje zahteva

Rokovi u kojima treba da podneseš zahtev znatno se razlikuju, zavisno od vrste pomoći i toga ko daje pomoć, i kreću se od 90 dana po rođenju deteta do čak godinu dana (u slučaju pokrajinskih davanja).

Potrebna dokumentacija

Svuda se za ostvarivanje ovih prava podnosi zahtev na posebnom obrascu. Prilažu se i dokazi o prebivalištu odnosno boravištu majke (fotokopija lične karte ili izbegličke legitimacije), krštenice za svu decu u porodici i podaci o broju računa ili štedne knjižice. Negde traže i izjavu majke da se neposredno stara o deci.

Kada ova prava ostvaruje otac, on mora da priloži i neki dokaz o tome da se majka ne stara neposredno o detetu.

Kad je uslov za dobijanje pomoći nezaposlenost, potreban je dokaz o tome (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje, fotokopija radne knjižice i slično), a kad je uslov visina primanja, potvrda poslodavca ili uverenje Poreske uprave (za one koji obavljaju samostalnu delatnost).

Kome se podnosi zahtev?

Za pomoć gradova i opština zahtevi se podnose nadležnim sekretarijatima za socijalna pitanja, brigu o deci ili za javne službe.

Procedura

Nadležni su dužni da se o tvom zahtevu izjasne u roku od mesec dana, osim ako iz nekog razloga moraju posebno da utvrđuju činjenično stanje (tada imaju rok do 60 dana).

Pomoć se po pravilu uplaćuje na tvoj račun ili štednu knjižicu.

Žalbe

Ako nisi zadovoljna rešenjem lokalne uprave, možeš da se žališ gradskom odnosno opštinskom veću. Rok za sve žalbe je 15 dana od dana prijema prvostepenog rešenja, a žalba se mora rešiti u roku od dva meseca.

Ako nisi zadovoljna odlukom po žalbi, možeš da povedeš upravni spor.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.1/5
(Ukupan broj ocena:38)
This entry was posted in Materijalna pomoć opština i gradova and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.
 • Pravni izvori

  Odluka o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

  Odluka o posebnom roditeljskom dodatku (Smederevo)

  Odluka o novčanoj pomoći porodici sa decom na teritoriji grada Loznice

  Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Niša

  Odluka o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom (Novi Sad)

  Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete (AP Vojvodina)

  Odluka o pravu na na roditeljski dodatak iz sredstava budžeta Grada (Subotica)

  Odluka o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak za prvo dete (Kragujevac)

  Odluka o pravu na jednokratnu novčanu naknadu za prvorođeno dete (Kraljevo)

  Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rode blizanci (AP Vojvodina)

  Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodice u kojoj se rode trojke odnosno četvorke (AP Vojvodina)

  Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti grada Beograda

  Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć porodici u kojoj se rode blizanci – dvoje ili više dece (Novi Pazar)

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje