U pravu si! Online

Pomoć deci za letovanje, zimovanje i ekskurzije

Lokalne samouprave često u celosti ili delimično plaćaju letovanja, zimovanja, ekskurzije i rekreativne nastave socijalno ugroženoj deci. Ovaj oblik pomoći rezervisan je samo za decu do 15 godina.

Ko ima pravo?

Lokalna samouprava odnosno centar za socijalni rad odlučuje o tome ko može besplatno ili uz popust da boravi u dečjem odmaralištu ili da letuje i zimuje. Uslovi su različiti.

Čačku deca bez roditeljskog staranja i ona iz porodica koje primaju socijalnu pomoć ili su u teškoj materijalnoj situaciji imaju pravo da konkurišu za ova sredstva, a da li će ih dobiti, zavisi od stanja u gradskom budžetu.

Novom Sadu pravo na novčanu pomoć za letovanje imaju deca palih boraca, deca ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, kao i ona iz hraniteljskih porodica.

Beogradu deca smeštena u dom ili hraniteljsku porodicu, deca sa smetnjama u razvoju i ona iz porodica koje primaju socijalnu pomoć (u ovom poslednjem slučaju samo ako postoji nalaz lekara specijaliste da je putovanje potrebno iz zdravstvenih razloga) imaju pravo na pomoć za pokrivanje troškova ekskurzije i rekreativne nastave, letovanja ili zimovanja, u iznosu od 50 odsto prosečne beogradske zarade.

Nišu pod određenim uslovima pravo na besplatan odmor imaju: treće i četvrto dete u porodici, dupli blizanci, trojke i četvorke, deca palih boraca i ratnih vojnih invalida, deca sa smetnjama u razvoju, deca lišena roditeljskog staranja i ona iz porodica koje imaju prihode manje od cenzusa za novčanu socijalnu pomoć. Deca bez roditeljskog staranja imaju pravo na pomoć za pokrivanje troškova ekskurzije u iznosu do polovine prosečne gradske mesečne zarade.

Kraljevu grad plaća celokupne troškove ekskurzije deci smeštenoj u domu, a to pravo može biti priznato i deci iz porodica koje primaju socijalnu pomoć.

Procedura

Zahtev s potrebnom dokumentacijom (raspitaj se o tome šta moraš da priložiš) obično se podnosi školi ili predškolskoj ustanovi u koju dete ide. Oni zatim prosleđuju tvoj zahtev lokalnoj upravi nadležnoj za poslove dečje zaštite ili centru za socijalni rad. U nekim lokalnim samoupravama korisnik mora da preda zahtev direktno opštinskoj upravi ili centru za socijalni rad.

Rok za donošenje odluke je 30 dana.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.4/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Materijalna pomoć opština i gradova and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.
 • Pravni izvori

  Odluka o ostvarivanju prava u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka

  Odluka o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite (Novi Sad)

  Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda

  Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Niša

  Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana u gradu Kraljevu

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje