U pravu si! Online

Narodne kuhinje

U nekim gradovima postoje narodne kuhinje u kojima oni koji ne mogu da se prehrane dobijaju jedan besplatan topli obrok dnevno. Ovaj obrok obično se deli svakog radnog dana na određenim distributivnim punktovima, a ponegde vikendom korisnici dobijaju suvi obrok, to jest lanč-paket.

U nekim opštinama korisnicima se jednom mesečno dele paketi namirnica u dovoljnoj količini za pripremu jednog obroka dnevno.

Narodne kuhinje često se otvaraju i zatvaraju, pa treba da proveriš da li je u tvom gradu ili opštini trenutno dostupan ovaj oblik pomoći.

O tome da li imaš pravo na ishranu u narodnoj kuhinji odlučuje centar za socijalni rad, a samu narodnu kuhinju obično vodi lokalni Crveni krst.

Ko ima pravo?

Pravo na besplatan obrok po pravilu imaju građani koji primaju socijalnu pomoć i drugi koji ne mogu da zadovolje osnovne životne potrebe. Obično su to:

 • penzioneri s najnižim penzijama;
 • stara i iznemogla lica koja nemaju srodnike koji bi mogli da im pomognu;
 • osobe koje primaju dodatak za pomoć i negu drugog lica;
 • porodice čiji je prihod ispod cenzusa za dobijanje novčane socijalne pomoći, ali iz nekog razloga nisu ostvarile to pravo.

U nekim opštinama, uz saglasnost uprave nadležne za socijalnu zaštitu, centri za socijalni rad mogu da priznaju ovo pravo i osobama čiji su mesečni prihodi do 20 odsto iznad cenzusa za socijalnu pomoć, ako žive u izuzetno teškim uslovima (samohrani roditelji, višečlane porodice, stari, bolesni i invalidi, osobe pogođene elementarnim nepogodama i slično).

Uslovi za ostvarivanje prava

I ako pripadaš nekoj od kategorija građana koji imaju pravo na ishranu u narodnoj kuhinji, postoje određeni uslovi koje moraš da ispuniš. Najčešće je potrebno da:

 • imaš trajno
  ili najmanje godinu prijavljenog boravišta na teritoriji dotične opštine;
 • nemaš druge nepokretnosti osim stambenog prostora u kojem živiš;
 • ne poseduješ pokretnu imovinu čijim bi korišćenjem ili prodajom, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, mogao da obezbediš novac za hranu;
 • nisi zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju;
 • ako si bio zaposlen, nisi sam dao otkaz ili ga dobio svojom krivicom;
 • kao radno sposoban nisi odbio ponuđeno zaposlenje.

Procedura i potrebna dokumentacija

Da bi ostvario pravo na besplatan dnevni obrok, moraš da se obratiš centru za socijalni rad u opštini svog prebivališta ili boravišta. Ako već primaš socijalnu pomoć, uz rešenje o njenom primanju i uz ličnu kartu možeš automatski da dobiješ rešenje o pravu na besplatan obrok (a tamo gde je to predviđeno — i korisničku knjižicu i bonove).

Međutim, ako ne primaš materijalno obezbeđenje, treba da popuniš zahtev, a centar može da ti traži raznu dokumentaciju, zavisno od toga kojoj kategoriji pripadaš. Uvek će ti tražiti kopije ličnih karata svih članova domaćinstva i prijave prebivališta za decu. Ostali dokumenti koje ti traže obično su dokazi o visini prihoda i vrednosti imovine, ili o nepostojanju prihoda i imovine.

Korisnička knjižica i bonovi

U većini opština ili gradova, kada ti priznaju pravo na besplatan obrok, dobićeš od centra korisničku knjižicu i bonove za besplatan obrok (ove bonove negde overava opštinska uprava nadležna za socijalnu zaštitu) uz koje možeš da preuzmeš obrok. Neki centri ne izdaju knjižice, već samo rešenje ili uverenje o pravu na besplatan obrok.

Bilo da dobiješ knjižicu ili uverenje, priznato pravo na besplatan obrok negde traje godinu dana, a negde samo šest meseci. To vreme upisano je u knjižicu, odnosno uverenje.

Distributeru koji deli obroke centar dostavlja spiskove sa imenima ljudi koji su dobili pravo da koriste usluge narodne kuhinje, pa distributer i u tom spisku može da proveri da li si korisnik ili ne.

Obaveze korisnika

Korisnici usluga narodne kuhinje dužni su da:

 • u roku od 15 dana prijave centru za socijalni rad svaku promenu imovnog i ekonomskog stanja ili zaposlenje;
 • obaveste distributere ili centar ako ne mogu da preuzmu obrok za određene dane ili ako nameravaju da promene mesto boravka;
 • poštuju kućni red narodne kuhinje i legitimišu se prilikom preuzimanja obroka.

Ako korisnik prekrši ova pravila ili zloupotrebi pravo na narodnu kuhinju, a naročito ako nenamenski koristi ili prodaje obroke, centar mu može oduzeti pravo na besplatan obrok.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Materijalna pomoć opština i gradova and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.
 • Pravni izvori

  Zakon o socijalnoj zaštiti

  Odluka o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Niša

  Odluka u pravima u socijalnoj zaštiti Beograda

  Odluka o socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana u gradu Zrenjaninu

  Pravilnik o radu Narodne kuhinje i utvrđivanju uslova i postupka za ostvarivanje prava na korišćenja Narodne kuhinje na teritoriji grada Zrenjanina

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje