U pravu si! Online

Naknada troškova vantelesne oplodnje

U nekoliko gradova u Srbiji (Čačak, Požarevac, Smederevo, Niš, Kruševac) lokalna uprava plaća troškove vantelesne oplodnje za parove koji zbog godina nemaju pravo na besplatnu vantelesnu oplodnju po republičkom programu, ili su već iskoristili dva pokušaja oplodnje, koliko plaća Republika.

Uslovi

Uslov je da par ima

(boravište za izbeglice i interno raseljena lica) na teritoriji tog grada najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva (u Požarevcu dve godine) i da je uključen ili je bio uključen u republički program vantelesne oplodnje; za parove gde je žena starija od 40 godina, uslov je i da par ispunjava ostale medicinske kriterijume neophodne za uključenje u republički program.

U Čačku nije uslov da je par uključen u republički program, već je, naprotiv, potrebno da donese potvrdu da nije.

U Smederevu se oplodnja o trošku grada može pokušati dva puta godišnje, u Nišu jednom, a u Požarevcu ukupno dva puta, dok u Čačku nisu propisana ovakva ograničenja.

Koliko novca može da se dobije?

U Čačku je pomoć ograničena na 200.000 dinara, a u Nišu na onoliko koliko ta usluga košta u tamošnjem kliničkom centru, s tim što parovi čiji prihod za poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva prelazi četiri prosečne niške zarade mogu dobiti samo polovinu te sume.

U Smederevu celu sumu potrebnu za oplodnju dobijaju parovi čiji je mesečni prihod u prethodnom mesecu bio ispod tri prosečne plate isplaćene u privredi Smedereva, a oni s većim prihodima dobijaju polovinu tog iznosa.

U Požarevcu postoji cela skala učešća grada u troškovima, pri čemu parovi s tromesečnim prosekom prihoda većim od tri i po prosečne republičke plate nemaju pravo na naknadu troškova oplodnje.

Postupak

U Čačku i Smederevu o ovome odlučuje gradonačelnik, a u Požarevcu gradska Komisija za socijalna pitanja. U Nišu je ovaj posao poveren gradskoj upravi.

Uglavnom je potrebno podneti:

 • dokaze o državljanstvu i prebivalištu (fotokopije ličnih karata oba partnera);
 • venčani list ili overenu izjavu dvaju svedoka da par živi zajedno;
 • profakturu (predračun) izabrane zdravstvene ustanove o visini troškova za obavljanje postupka vantelesne oplodnje;
 • tamo gde je uslov imovinsko stanje odnosno visina zarade, potrebno je podneti i dokaze o tome (ili uverenje Nacionalne službe zapošljavanja za nezaposlene).

Svaki od gradova traži još neke specifične potvrde, pa je neophodno raspitati se o tome.

U Nišu se zahtev podnosi najranije 30 dana od zakazanog termina oplodnje.

U Čačku se novac prenosi na račun nekog od partnera, uz obavezu da se u roku od 90 dana podnese izveštaj o troškovima i računu, inače se smatra da su sredstva nenamenski utrošena i traži se njihov povraćaj uz kamatu.

U Požarevcu se novac prenosi direktno na račun zdravstvene ustanove koja sprovodi postupak oplodnje.

U Nišu je moguće i da sam par plati oplodnju, pa onda traži refundiranje troškova.

Žalbe

Tamo gde o ovom pravu odlučuju gradska ili opštinska uprava ili komisija za socijalna pitanja, na njihovo rešenje možeš da se žališ gradskom veću u roku od 15 dana od dana prijema, a veće mora da odluči o žalbi u roku od dva meseca. Posle toga, ako si i dalje nezadovoljna, možeš samo da se obratiš Upravnom sudu.

Tamo gde odlučuje gradonačelnik, nemaš pravo žalbe, već samo mogućnost pokretanja upravnog spora.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Materijalna pomoć opština i gradova and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.
 • Pravni izvori

  Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2011. godini (Čačak)

  Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana grada Požarevca

  Odluka o ostvarivanju prava na nadoknadu troškova za vantelesnu oplodnju (Smederevo)

  Odluka o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Niša

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje