U pravu si! Online

Naknada troškova sahrane

Gradovima i opštinama ostavljeno je da reše problem sahranjivanja osoba koje nema ko da sahrani, ili oni koji bi trebalo da ih sahrane to neće ili ne mogu da plate. Lokalne samouprave regulisale su to na veoma sličan način.

Ko može biti sahranjen o trošku lokalne samouprave?

O trošku lokalnog budžeta, manje-više svuda, mogu biti sahranjeni:

 • korisnici novčane socijalne pomoći ili oni koji su za života podneli zahtev za dodelu te pomoći, a tek po njihovoj smrti utvrdi se da su na nju imali pravo;
 • pokojnici koji nisu imali nikoga ko je obavezan da ih izdržava, a iza umrle osobe nije ostalo novca ili imovine iz kojih bi se troškovi sahrane mogli naplatiti;
 • osobe čiji su obveznici izdržavanja bez sredstava za plaćanje troškova sahrane (na primer, i sami su korisnici socijalne pomoći) ili odbijaju da plate te troškove (u tom slučaju centar za socijalni rad može naknadno da ih tuži);
 • osobe u domskom ili porodičnom smeštaju;
 • osobe čiji su identitet ili
  nepoznati, a umrle su na teritoriji tog grada odnosno opštine.

Ukoliko se posle smrti ustanovi da je sahranjena osoba ipak imala neku imovinu, ili se povede ostavinski postupak, centar za socijalni rad pokrenuće sudski postupak, odnosno, uključiće se u ostavinsku raspravu, da bi pokušao da namiri ove troškove.

Šta se ubraja u troškove sahrane?

Lokalna vlast plaća samo najnužnije troškove sahrane, koji obuhvataju najjednostavniji sanduk, pokrov i nadgrobni znak (krst ili piramida), troškove prevoza tela, ukopa i obezbeđivanja grobnog mesta.

U nekim gradovima tačno je određeno koji je to tip sanduka i ostale pogrebne opreme, ponegde je ograničen iznos (u Subotici na 85 odsto sume koju za istu namenu daje republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja), a u Čačku svake godine biraju najpovoljnije ponuđače pogrebnih usluga, pa samo njih i priznaju, osim u izuzetnim slučajevima.

Kako se obezbeđuje naknada?

U principu, treba obavestiti nadležni centar za socijalni rad o smrti osobe koja bi trebalo da bude sahranjena o trošku lokalne samouprave. Centar dalje utvrđuje da li je zaista reč o takvoj osobi i po službenoj dužnosti obaveštava organe ili preduzeća koji su u tom gradu nadležni da obave sahranu. Dakle, sve se radi automatski i po hitnom postupku.

Refundacija troškova

Ako pokojnika koji može biti sahranjen o trošku opštine ili grada sahrani neko ko to nije bio dužan da učini, on ima pravo na refundaciju tih troškova, ali samo do iznosa koji centar inače priznaje kao najnužniji.

Ta osoba treba da podnese centru zahtev za refundaciju, sa dokazima da je baš ona obavila sahranu i svim računima.

Žalbe

Ako je centar za socijalni rad odbio da snosi troškove sahrane, a trebalo je, onaj ko je platio sahranu može da se žali na rešenje (ili njegovo odsustvo, ako ga nema) gradskoj ili opštinskoj upravi, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, odnosno dana kada je ono moralo biti doneto.

Ako odluka uprave po žalbi, koja mora biti doneta u roku od dva meseca od podnošenja žalbe, nije zadovoljavajuća, može se povesti upravni spor.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.7/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Materijalna pomoć opština i gradova and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje