U pravu si! Online

Uslovi za dobijanje novčane socijalne pomoći

Osnovni uslov za sticanje prava na novčanu socijalnu pomoć jeste da pojedinac, odnosno porodica ima mesečne prihode manje od iznosa socijalne pomoći. Uz to je potrebno da budu zadovoljeni neki dodatni uslovi.

Imovinski uslovi

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:

 1. ako nemaju drugih nepokretnosti osim stambenog prostora koji odgovara njihovim potrebama (soba po članu domaćinstva, odnosno dve sobe za osobe koje primaju i dodatak za tuđu negu) i zemljišta površine do 0,5 hektara (za pojedince nesposobne za rad i porodice u kojima su svi članovi nesposobni za rad, ovaj limit iznosi jedan hektar);
 2. ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nekretninu ili se odrekao prava na njeno nasleđivanje, ili ako je protekao period u kojem bi od tržišne vrednosti te nekretnine mogao sebi da obezbedi da mesečno troši onoliko koliko iznosi socijalna pomoć;
 3. ako ne poseduju pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili prodajom, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, mogu sebi da obezbede sredstva u visini šestostrukog mesečnog iznosa socijalne pomoći;
 4. ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pomoć može da dobije i onaj ko ima više nekretnina, ako centru za socijalni rad da saglasnost za upis hipoteke na svoje nepokretnosti u visini valorizovanog iznosa isplaćene pomoći.

Ko se smatra nesposobnim za rad?

Kao nesposobni za rad smatraju se:

 • žena starija od 60 godina i muškarac stariji od 65 godina;
 • dete do 15 godina, a starija deca ako su na redovnom školovanju;
 • mladi na redovnom školovanju, najkasnije do navršene 26. godine života;
 • osoba koju je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje proglasio potpuno nesposobnom za rad;
 • trudnice i roditelj deteta koji koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta;
 • nezaposlena osoba koje se stara o članu porodice koji dobija dodatak za tuđu negu i pomoć;
 • osoba sa invaliditetom kojoj je komisija Nacionalne službe za zapošljavanje utvrdila treći stepen radne sposobnosti;
 • osoba za koju je pokrenut postupak utvrđivanja radne sposobnosti ili lišavanja poslovne sposobnosti — dok taj postupak traje.

Ako je neko na školovanju, obuci ili nekoj drugoj vrsti angažovanja u skladu sa sporazumom koji je sklopio sa centrom za socijalni rad, smatra se nesposobnim za rad dok to traje.

Uslovi za radno sposobne osobe

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti i radno sposobna osoba:

 • ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad;
 • ako se vodi na evidenciji nezaposlenih, a nije odbila ponuđeno zaposlenje ili stručno osposobljavanje;
 • ako joj je prestao radni odnos, ali ne njenom voljom, saglasnošću ili krivicom (zbog disciplinske ili krivične odgovornosti), osim ako je od prestanka rada proteklo godinu dana ili je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;
 • ako se sama stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju, tako da ne može da bude radno angažovana.

Ukoliko neki radno sposobni član porodice ne ispunjava ove uslove, pravo na pomoć neće se priznati ni drugim radno sposobnim članovima te porodice, već samo onima koji su nesposobni za rad.

Pojedinac koji je sposoban za rad, odnosno porodica u kojoj je većina članova sposobna za rad, dobijaće socijalnu pomoć samo do devet meseci u toku kalendarske godine.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.5/5
(Ukupan broj ocena:78)
This entry was posted in Materijalna pomoć države and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje