U pravu si! Online

Povlastice pri putovanju za decu i omladinu

Deca i omladina do navršene 25. godine života imaju pravo na povlasticu u unutrašnjem putničkom saobraćaju, dakle, za autobuski, železnički i rečni prevoz, ali samo za organizovana grupna putovanja koja su predviđena programom rada obrazovnih ustanova ili omladinskih udruženja.

Dakle, ako ideš na put „sa školom“, nije na odmet da se raspitaš kolika je inače cena karte do mesta u koje putujete, pa da tu cenu uporediš sa onom koju plaćate (to bi trebalo da piše u programu putovanja). Ako cena koju plaćate nije manja od redovne — znaj da bi mogla da bude.

Visina popusta

Popust iznosi 20 odsto od redovne cene prevoza, s tim što se, kada je reč o železničkom saobraćaju, popust odnosi na cenu karte u drugom razredu brzog voza.

Pored dece ili mladih koji putuju, pravo na ovu povlasticu imaju i vođa puta i pratioci, po jedan na svakih 15 putnika. Ovo treba da uzmeš u obzir kada procenjuješ koliko su realni troškovi koje plaćaš za nastavnika ili vaspitača koji vas prati.

Uslovi za ostvarivanje popusta

Da bi se ostvario popust, putovanje mora da bude predviđeno programom rada njegovog organizatora (vrtići, škole, fakulteti, Ferijalni savez Srbije, Planinarski savez Srbije ili Omladinski savez Srbije), u grupi mora da bude najmanje 15 putnika, a prethodno je obavezno pribaviti odobrenje Ministarstva finansija.

Putovanje mora biti organizovano radi:

 • školskih i naučnih ekskurzija učenika i studenata;
 • zdravstvene zaštite, odmora i rekreacije;
 • razvoja amaterskog sporta u školama i organizacijama za fizičku kulturu.
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
1.7/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Materijalna pomoć države and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje