U pravu si! Online

Pomoć za osposobljavanje za rad

Pomoć za osposobljavanje za rad daje se deci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom koje se (u skladu sa svojim fizičkim i psihičkim sposobnostima i godinama života) mogu obučiti za nekakav rad.

Pomoć se sastoji od plaćanja troškova samog osposobljavanja, dakle, obuke, troškova smeštaja u učenički ili studentski dom ili internat i naknade troškova prevoza od mesta stanovanja do mesta gde se obavlja obuka.

Odlučivanje o pomoći za osposobljavanje

O potrebi za ovom vrstom pomoći odlučuje centar za socijalni rad, na osnovu procene nadležnih stručnih komisija.

Procenu potrebe za decu i mlade sa smetnjama u razvoju vrše opštinske i gradske komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku.

Procenu za odrasle osobe sa invaliditetom sprovode komisije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Potrebna dokumentacija

Uz zahtev za ostvarivanje ovog prava, centru za socijalni rad treba podneti:

 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • fotokopiju lične karte ili, za mlađe od 16 godina, zdravstvenu knjižicu;
 • rešenje o kategorizaciji koje izdaje opštinska odnosno gradska komisija za procenu preostalih sposobnosti (na komisiju upućuje centar za socijalni rad);
 • zdravstvenu dokumentaciju koja se pribavlja kod lekara specijaliste.

Ko dobija novac?

Novac za samo osposobljavanje, odnosno obuku, isplaćuje se školi, fakultetu ili drugoj ustanovi koja sprovodi tu obuku, a novac za smeštaj u domu ili internatu — direktno toj ustanovi.

Jedini novac koji dobija sam korisnik ove pomoći jeste naknada troškova prevoza, koja se isplaćuje u visini najniže cene javnog prevoza na relaciji od njegove kuće ili doma (internata) u koji je smešten, do ustanove u kojoj se sprovodi obuka za osposobljavanje za rad.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Materijalna pomoć države and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje