U pravu si! Online

Kako se dobija novčana socijalna pomoć?

Zahtev za dodelu novčane socijalne pomoći koju dodeljuje Republika (dakle, država) u ime cele porodice podnosi jedan njen član, u lokalnom centru za socijalni rad, na obrascu koji će dobiti u centru. Jedan član porodice određuje se kao nosilac ovog prava.

Centar može i sam da pokrene postupak ako sazna da na teritoriji za koju je nadležan postoji neko kome je potrebna socijalna pomoć.

Potrebna dokumenta

Dajemo okvirni spisak potrebnih dokumenata, ali je najbolje da pre nego što potrošiš mesec dana na njihovo skupljanje, odeš u svoj centar za socijalni rad i vidiš da li ti je potrebno još nešto. Dokumenti koje treba da podneseš uz zahtev su:

 • lična karta na uvid i njena fotokopija za sve punoletne članove porodice;
 • izvod iz matične knjige rođenih za maloletne članove porodice;
 • izvod iz matične knjige venčanih za supružnike;
 • uverenje o imovnom stanju za sve punoletne članove porodice, iz mesta rođenja i mesta
  (dobija se u katastru);
 • uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodice da su uredno prijavljeni Službi, da nisu odbili prekvalifikaciju, stručno osposobljavanje ili stručno obrazovanje i da nisu korisnici novčane naknade;
 • potvrda o visini primanja u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva za zaposlene članove porodice i one koji se bave privatnom delatnošću;
 • za sve punoletne članove porodice — uverenje od odeljenja za finansije skupštine opštine da se ne zadužuju porezom i doprinosom;
 • ako je brak razveden, kopija presude s visinom utvrđene obaveze izdržavanja;
 • ako su deca vanbračna, kopija presude za izdržavanje ukoliko je ona već doneta;
 • ako ti je prestao radni odnos, kopija rešenja o tome;
 • potvrda da su deca na redovnom školovanju;
 • uverenje Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja da niko u porodici nije korisnik penzije po bilo kom osnovu, a ako je penzioner — potvrdu Fonda o visini primanja za poslednja tri meseca pre meseca u kome se podnosi zahtev;
 • neki centri za socijalni rad traže i broj električnog brojila koje je registrovano na nosioca prava na novčanu socijalnu pomoć i fotokopiju uplatnica za komunalije.

Centar ti neće tražiti sve ove dokumente, već to zavisi od tvoje konkretne situacije.

Ako je neko dužan da te izdržava

Ako si nesposoban za rad, a postoji neki srodnik koji ne živi s tobom, ali je po zakonu dužan da te izdržava, uz zahtev za utvrđivanje prava na novčanu socijalnu pomoć moraš da priložiš i pravosnažnu sudsku odluku o izdržavanju ili dokaz da si kod nadležnog suda pokrenuo postupak radi utvrđivanja obaveze izdržavanja.

Odgovornost za istinitost podataka

Dužan si da u obrazac uneseš istinite i potpune podatke. Ako centar posumnja u neki od podataka koje si dao, može da traži informacije od mesne kancelarije mesne zajednice u kojoj živiš.

Ukoliko daš neistinite podatke, centar može da podnese prekršajnu prijavu protiv tebe, a predviđena kazna je 5.000 dinara.

Rokovi

Centar mora da donese rešenje o tvom zahtevu u roku od 30 dana, odnosno, za dva meseca ako nađe za potrebno da preispita tačnost podataka koje si im dostavio.

Žalba

Ako nisi zadovoljan odlukom centra za socijalni rad o tvom zahtevu za dodelu novčane socijalne pomoći, možeš da se žališ u roku od 15 dana od dana prijema rešenja centra.

Žalba se podnosi Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, osim ako je rešenje doneo centar s teritorije Vojvodine ili grada Beograda. U tom slučaju žalbu treba da uputiš Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu, odnosno gradskoj upravi.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.1/5
(Ukupan broj ocena:76)
This entry was posted in Materijalna pomoć države and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje