U pravu si! Online

Besplatan vrtić za decu sa smetnjama u razvoju

Deca predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju imaju pravo da besplatno idu u opštinsko odnosno gradsko obdanište pod uslovom da je za njih već ostvareno pravo na dečji dodatak.

Ako u lokalnom obdaništu postoji posebna grupa za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, ono je besplatno za svu takvu decu, bez obzira na materijalnu situaciju porodice (dakle, ne mora prethodno biti odobren dečji dodatak).

Mišljenje o stepenu psihofizičke ometenosti deteta daje opštinska odnosno gradska komisija nadležna za pregled dece sa smetnjama u razvoju, a njihov rad je besplatan za korisnike.

Kako se dobija?

Roditelj, ustanova socijalne zaštite, hranitelj ili staratelj deteta podnose zahtev za priznavanje ovog prava opštinskoj ili gradskoj upravi.

Uz zahtev treba priložiti:

 • akt o razvrstavanju deteta sa smetnjama u razvoju (donosi ga opštinska odnosno gradska komisija);
 • rešenje o ostvarenom pravu na dečji dodatak — za dete koje boravi u redovnoj vaspitnoj grupi;
 • potvrdu predškolske ustanove o upisu deteta u posebnu odnosno redovnu vaspitnu grupu, s podacima o dužini dnevnog boravka deteta.

U roku od mesec dana (dva meseca ako moraju posebno da utvrđuju neke činjenice), trebalo bi da dobiješ rešenje o ostvarivanju ovog prava.

Kome da se žališ?

Ako imaš zamerke na rešenje lokalne uprave o pravu na besplatan boravak tvog deteta u vrtiću, možeš da se žališ ministru za socijalnu politiku, odnosno pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku i demografiju ako živiš u Vojvodini, u roku od 15 dana od prijema rešenja.

Odluka o žalbi mora biti donesena u roku od dva meseca, a ako ni njome nisi zadovoljan, ostaje ti samo da se obratiš Upravnom sudu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Materijalna pomoć države and tagged , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje