U pravu si! Online

Starateljstvo — procedure

U postupku stavljanja pod starateljstvo, odlučivanja o prestanku starateljstva, razrešenju staratelja i odlučivanja o pritužbama na rad staratelja, centar za socijalni rad mora da se drži određenih pravila. Pravila postoje i kada štićenik ili neko ko ima pravni interes za njegovu sudbinu (rodbina, supružnik…) hoće da se žali na neku odluku centra.

Pokretanje postupka stavljanja pod starateljstvo

Centar pokreće postupak stavljanja pod starateljstvo po službenoj dužnosti, dakle, uvek kada sazna da postoje razlozi za to. Inicijativu mogu da podnesu zdravstvene i obrazovne ustanove ili ustanove socijalne zaštite, sud, tužilaštvo i drugi državni organi, udruženja i građani.

Nadležan je centar za socijalni rad prema mestu

štićenika, a za štićenika kome se ne mogu utvrditi ni prebivalište ni boravište — prema mestu gde je nađen.

Postupak stavljanja pod starateljstvo je hitan. Privremeni zaključak o obezbeđenju smeštaja štićenika centar je dužan da donese u roku od 24 sata od trenutka kada je obavešten o postojanju potrebe za starateljstvom.

Ako štićenik ima imovinu, centar je dužan da izvrši njen popis najkasnije u roku od osam dana od prijema obaveštenja o potrebi za starateljstvom.

Rešenje o starateljstvu

Rešenjem o stavljanju pod starateljstvo određuju se prava i dužnosti staratelja. Centar mora da donese rešenje o stavljanju pod starateljstvo najkasnije u roku od 30 dana od prijema obaveštenja o potrebi za starateljstvom.

Rešenje se odmah dostavlja postavljenom staratelju, a ako štićenik ima imovinu, staratelju se uručuje i izveštaj komisije za popis i procenu njene vrednosti (postoji u svakom centru za socijalni rad), a sama imovina predaje mu se na upravljanje (korišćenje i održavanje) i raspolaganje (to znači prodaja, iznajmljivanje i slično, a za svaku takvu odluku staratelj mora da traži saglasnost centra).

Zaštita privatnosti

Iz postupka stavljanja pod starateljstvo javnost je isključena i podaci o tome su službena tajna koju su dužni da čuvaju svi učesnici u postupku.

Prestanak starateljstva

Prestanak starateljstva utvrđuje se rešenjem centra. Starateljstvo obavezno prestaje kada:

 • štićenik stekne poslovnu sposobnost (maloletnik napuni 18 godina ili stekne poslovnu sposobnost pre punoletstva, a punoletni štićenik kad mu sud vrati poslovnu sposobnost);
 • maloletni štićenik bude usvojen;
 • sud vrati roditeljsko pravo, odnosno poslovnu sposobnost roditelju maloletnog štićenika;
 • štićenik umre.

Kada se roditelj nije starao o detetu ili se starao o njemu na neodgovarajući način pa je zbog toga centar stavio dete pod starateljstvo, a roditelj počne da se stara o detetu na odgovarajući način, centar može, ali ne mora da odluči da starateljstvo prestane.

Starateljstvo ne prestaje razrešenjem ili smrću staratelja, nego se postavlja novi.

Razrešenje staratelja

Centar je dužan da odmah razreši staratelja ako utvrdi da on uopšte ne obavlja svoju dužnost, zloupotrebljava je ili je nastupila neka okolnost zbog koje on ne može biti staratelj.

Staratelj mora biti razrešen u roku od 30 dana od kada centar proceni da on nesavesno obavlja dužnost ili da bi za štićenika bilo korisnije da mu staratelj bude neko drugi.

Centar mora da razreši staratelja u roku od 60 dana od dana kada ovaj to sam zatraži.

Paralelno s postupkom razrešavanja starog staratelja centar određuje novog.

Pritužbe na rad staratelja

Pritužbu na rad staratelja može podneti štićenik koji je sposoban za rasuđivanje i lice koje ima pravni interes.

Ova pritužba podnosi se centru, a on je dužan da na nju odgovori u roku od 15 dana od dana kada je primljena.

Žalbe na odluke centra

Žalbu protiv rešenja o stavljanju pod starateljstvo i rešenja o prestanku starateljstva može podneti staratelj, odnosno osoba koja ima pravni interes (na primer, supružnik, roditelj ili srodnik štićenika). Na rešenje o razrešenju staratelja žalbu može podneti staratelj i onaj ko ima pravni interes.

Žalbe se podnose Ministarstvu za rad i socijalna pitanja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Pritužba na rad centra

Pritužba se podnosi kada postoji problem u načinu rada i ponašanju zaposlenih, a ne u nekoj lošoj odluci (tada se podnosi žalba). Pritužbu mogu podneti staratelj, štićenik (mora biti sposoban za rasuđivanje) i osoba koja ima pravni interes.

Pritužba se u pismenom obliku podnosi Ministarstvu, a ono je dužno da odgovori u roku od 30 dana od dana njenog prijema.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:10)
This entry was posted in Centar za socijalni rad and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje