U pravu si! Online

Ostvarivanje prava na materijalnu pomoć

Neke oblike materijalne pomoći socijalno ugroženim osobama daje Republika (država), a neke lokalna samouprava, to jest, gradovi i opštine. Centar za socijalni rad odlučuje o dodeli nekih oblika državne pomoći i o dodeli lokalne pomoći kada je to predviđeno lokalnim propisima. Kada je reč o republičkoj pomoći, centru se obraćaš kada tražiš novčanu socijalnu pomoć, dodatak za tuđu negu i pomoć, i pomoć za osposobljavanje za rad.

Svi zahtevi za dodelu materijalne pomoći, bilo državne, bilo lokalne, stižu pravniku zaposlenom u centru, odnosno, u službu za pravne poslove ili posebnu kancelariju za materijalna davanja u okviru pravne službe.

Osnovna procedura obraćanja centru uvek je ista, ali detalje postupka za dodeljivanje lokalne pomoći reguliše sam grad, odnosno opština.

Postupak dodeljivanja materijalne pomoći centar može da pokrene i po službenoj dužnosti (dakle, i kada niko ne podnese zahtev), ako utvrdi da neka osoba koja živi na njegovoj teritoriji nema sredstava za život.

Postupak

Zahtev za ostvarivanje ovih prava podnosi se na posebnom obrascu koji ćeš dobiti u centru.

Pravnici proveravaju dokumentaciju koju si predao i odlučuju da li imaš pravo na pomoć, odnosno, da li su ispunjeni svi propisani uslovi da ti se odobri da primaš novac iz državne kase ili pomoć koju daje lokalna samouprava.

Ako si predao svu potrebnu dokumentaciju, dužni su da odluče o tvom zahtevu u roku od 30 dana i o tome donesu rešenje koje moraju da ti dostave.

U slučaju da su potrebne neke dodatne provere i dokazi, postupak do donošenja rešenja može se produžiti za još 30 dana, ukupno na 60 dana.

Na ovo rešenje imaš pravo žalbe. Na teritoriji Vojvodine žališ se Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu, u Beogradu — gradskoj upravi, a u ostatku Srbije — ministru za rad i socijalnu politiku. Žalbu ćeš predati centru na čije se rešenje žališ, a on će je proslediti tamo gde treba.

Sporazum korisnika i centra

Centar za socijalni rad može zaključiti sporazum s korisnikom materijalne podrške o prevazilaženju njegove nepovoljne socijalne situacije. Sporazum reguliše šta sve korisnik treba da radi da bi izašao iz loše situacije, kao i mogućnost umanjenja i prestanka materijalnih davanja ako korisnik bez opravdanih razloga ne poštuje obaveze iz sporazuma.

Promena podataka

Korisnik je dužan da prijavi centru svaku promenu od uticaja na priznato pravo, u roku od 15 dana od dana kada je ona nastala.

Ako korisnik promeni

, centar za socijalni rad dužan je da dostavi spise predmeta nadležnom centru prema novom mestu prebivališta, koji u roku od 30 dana od dana prijema spisa mora da preispita da li još postoje uslovi za dobijanje pomoći.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:17)
This entry was posted in Centar za socijalni rad and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje