U pravu si! Online

Obraćanje centru za socijalni rad

Da bi ostvario pravo na materijalnu socijalnu pomoć, zaštitio se od porodičnog nasilja, rešio neki drugi socijalni ili porodični problem, treba da se obratiš centru za socijalni rad u opštini u kojoj živiš. Ako želiš da prijaviš da je neko drugi ugrožen, pozvaćeš centar u opštini u kojoj ugrožena osoba živi. Naravno, kada je reč o fizičkom nasilju u porodici, žrtva će biti brže zaštićena ako pozoveš policiju, a onda će oni kasnije obavestiti centar.

Radnici centra preduzimaju konkretne korake u rešavanju problema samo kad saznaju da problem postoji, tako da ti ne vredi da čekaš da se iznebuha pojave.

Kako se obraćaš centru?

Centru možeš da se obratiš lično (tako što ćeš otići tamo), telefonskim pozivom i pisanim putem (poštom ili putem mejla). Tvoja prijava može da bude anonimna, ali treba da znaš da se takva prijava poprilično proverava pre izlaska na teren.

Ako nisi u mogućnosti da sam stupiš u kontakt sa socijalnim radnicima, to umesto tebe može da uradi i neko drugi, uopšte nije važno ko.

Prijemni radnik

Osoba zadužena za prvi kontakt sa strankama u centru za socijalni rad jeste prijemni radnik (poznat i kao trijažer). Njegov osnovni zadatak jeste da te sasluša, shvati prirodu tvog problema i uputi te odgovarajućoj službi unutar centra.

U opisu svog radnog mesta prijemni radnik ima sledeće dužnosti:

 • prima sve zahteve, molbe, obrasce, pritužbe i vodi evidenciju o primljenim dokumentima;
 • razgovara sa osobama koje dođu u centar i sastavlja zapisnik o molbama, zahtevima, pritužbama koje mu stranke usmeno saopštavaju;
 • javlja se na telefon i sastavlja belešku o primljenom pozivu;
 • obaveštava o nadležnostima i proceduri u centru, dužini trajanja postupka, vrsti pomoći i podrške koju centar pruža;
 • saopštava šta je od dokumentacije potrebno da bi se ostvarilo neko pravo;
 • upućuje na pravu adresu ili prosleđuje zahteve odgovarajućim organima ako centar nije nadležan za konkretan problem;
 • proverava da li korisnik koji mu se obraća već ima dosije u centru, a ako nema, otvara dosije.

Gde te upućuje prijemni radnik?

Ukoliko tražiš pomoć materijalne prirode (novčanu, u naturi ili oslobađanje od nekog plaćanja), prijemni radnik uputiće te pravniku centra ili pravnoj službi.

Ako tvoj problem nije materijalne prirode, već ti je potrebna neka socijalna usluga (na primer, zaštita od nasilja u porodici, nemaš gde da prespavaš, ili je reč o korisniku koji nije u stanju da se stara o sebi pa mu je potrebna pomoć za obavljanje osnovnih životnih funkcija), trijažer će te uputiti drugoj nadležnoj službi, ali pre toga mora da proceni da li je i koliko ugrožena tvoja bezbednost i da, po potrebi, preduzme mere neodložne zaštite.

Troškovi

Sam postupak u centru za socijalni rad besplatan je za korisnike. Niko ti ne može tražiti da platiš neku taksu da bi se utvrdilo da imaš pravo na neku vrstu materijalne pomoći ili na neku socijalnu uslugu. Niko ne može ni da ti na ime troškova uzme neki procenat materijalne pomoći koju dobijaš. Međutim, mogu ti zatražiti da delimično ili u celosti platiš neku socijalnu uslugu ako procene da si za to finansijski sposoban.

Poverljivost podataka

Svi zaposleni u centru dužni su da čuvaju poverljivost svih podataka o ličnim i porodičnim prilikama do kojih dođu. Pored zaposlenih i samog korisnika, ako je on stariji od 15 godina (odnosno, njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika), pravo na uvid u dokumentaciju imaju i sud, tužilaštvo, policija, kao i organi koji nadziru rad centra.

Pristup dosijeima mogu da imaju i volonteri, pripravnici i studenti na praksi, ako im radnik centra koji obavlja dužnost njihovog mentora to dozvoli. Oni moraju biti upozoreni da su dužni da čuvaju tajnost podataka.

Pojedini podaci iz dosijea mogu da se daju zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, ali samo ako korisnik pristane na to.

Takođe, bez korisnikove saglasnosti ili prethodno usvojenog protokola kojim se garantuje poverljivost, podaci ne smeju da se daju ni grupama ili pojedincima koji sponzorišu humanitarne akcije. Donacije moraju biti uručene korisniku na način koji ne narušava njegovo dostojanstvo i privatnost.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.2/5
(Ukupan broj ocena:21)
This entry was posted in Centar za socijalni rad and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje