U pravu si! Online

Uslovi ulaska u zonu “Šengena”

Svi građani Srbije koji imaju biometrijske pasoše, osim građana kojima je pasoš izdala Koordinaciona uprava za Kosovo i Metohiju, imaju pravo da putuju u Šengensku zonu bez vize.

To što nije potrebno imati vizu, međutim, ne znači da je ulazak u ovu zonu bezuslovan. Naprotiv, granični policajci imaju pravo da od putnika traže sve relevantne informacije u vezi s putovanjem i da na osnovu tih informacija odluče da li će određenu osobu pustiti u svoju zemlju ili ne.

Koji su uslovi?

Budući da unutar Šengenske zone, kad prelaziš granice između dveju zemalja koje joj pripadaju, nema granične kontrole, graničari zemlje preko koje ulaziš u ovu zonu, u stvari, kontrolišu ulazak stranaca u sve zemlje koje su potpisale Šengenski sporazum. Stoga oni vrše kontrolu na jedinstven način, primenom Kodeksa Evropske unije o pravilima kretanja osoba preko granice (poznatijeg kao Šengenski granični kodeks). Ovaj kodeks predviđa kontrolu ispunjenosti dvaju uslova za ulazak u Šengensku zonu:

 • da nemaš nameru da zloupotrebiš bezvizni režim tako što ćeš neosnovano tražiti azil ili se zaposliti na crno (da bi se to utvrdilo potrebno je ustanoviti pravu svrhu tvog putovanja u Šengensku zonu);
 • da imaš dovoljno novca da platiš sve troškove svog boravka u ovoj zoni, uključujući i putne.

Kontrola ulaska u “Šengen”

Prvi korak je kontrola prilikom izlaska iz Srbije i nju vrši naša granična policija. Od 2. juna 2011. godine srpski graničari primenjuju gorepomenuti kodeks EU i vode računa da li naši državljani zadovoljavaju uslove za ulazak u prostor Šengena. U drugom koraku kontrole susrećeš se sa stranim graničarima.

Kontrola i naših i stranih graničara može obuhvatiti pitanja o svrsi putovanja, dužini boravka, imenu i adresi hotela ili prijatelja kod koga ćeš boraviti, količini novca koji nosiš sa sobom i tako dalje. Pored, nadajmo se, kulturnog razgovora, mogu ti tražiti i neke dokaze tvojih tvrdnji.

Dokazi o svrsi putovanja

Dokumenti koji mogu da služe kao dokaz o svrsi putovanja jesu:

 • potvrda o rezervaciji hotela;
 • potvrda ili vaučer od turističke agencije ili organizatora putovanja akreditovanih od strane država članica EU;
 • pozivno, to jest, garantno pismo;
 • zvaničan dokument kojim te poziva ili ti odobrava boravak državni organ zemlje u koju putuješ;
 • povratna karta s datumom povratka koji ulazi u ograničenje od 90 dana dozvoljenog boravka u zemljama Šengenske zone.

Granični policajac može ti tražiti i dokumenta koja nisu na ovom spisku, a i ti mu možeš ponuditi neki drugi dokaz — sve zavisi od svrhe tvog putovanja u EU. Recimo, ako ideš na konferenciju Evropske svemirske agencije, trebalo bi da bude dovoljno da pri ruci imaš nekakav zvaničan poziv iz Pariza, ali ako ideš na freelance proputovanje obalom Mediterana, za šta nemaš nikakav dokaz osim linije obeležene na autokarti, jedino što može da te spase jeste da imaš dokaz o tome da raspolažeš sa dovoljno novca da graničari ne moraju da lupaju glavu zašto putuješ u EU i šta će tamo biti s tobom.

Dokazi o sredstvima za izdržavanje

U načelu, visina novčanog iznosa koji putnik mora da ima kod sebe u vezi je pre svega sa svrhom putovanja, a potom s nameravanom dužinom boravka u EU.

Kodeks EU nalaže da putnik kod sebe mora imati dovoljno novca tokom nameravanog boravka u EU, kao i za povratak u svoju zemlju, odnosno ulazak u neku zemlju van Šengenske zone koja će ga sigurno primiti. Svaka država EU sama procenjuje koliko ti je novca dnevno potrebno. Za konkretne iznose pogledaj ovde.

Umesto gotovine, možeš podneti i dokaze da možeš legalno da nabaviš novac koji ti je potreban. Kao dokaz najčešće će poslužiti:

 • platna ili kreditna kartica (granični policajac proceniće da li je ovo dovoljan dokaz da imaš novca);
 • putnički čekovi;
 • vaučer turističke agencije koji dokazuje da ti je boravak plaćen u okviru turističkog aranžmana;
 • pozivno, to jest, garantno pismo, u kojem se neka kompanija, ustanova, organizacija ili osoba koja legalno živi u zemlji u koju putuješ obavezuje da će snositi sve troškove tvog boravka;
 • putno zdravstveno osiguranje koje pokriva ceo period putovanja; u nekim zemljama, kao što je Češka, ili imaš osiguranje, ili plaćaš prekršajnu kaznu.

Graničari mogu da provere da li je u hotelu na koji glasi vaučer zaista rezervisana soba na tvoje ime, kao i da li je onaj ko je naveden kao tvoj domaćin zaista poslao garantno pismo. Da bi se izbeglo tvoje zadržavanje na granici i uznemiravanje tvog domaćina, najbolje je da ga zamoliš da pozivno pismo overi kod javnog beležnika u svojoj zemlji pre nego što ti ga pošalje.

Bezbednosna provera

Granični policajci neće ti dozvoliti ulazak u EU ako utvrde da imaš zabranu ulaska u bilo koju zemlju Unije ili procene da ti ili vozilo u kojem putuješ možete da predstavljate pretnju tamošnjem javnom redu, unutrašnjoj bezbednosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima te zemlje.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:28)
This entry was posted in U "Šengenu" and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje