U pravu si! Online

Zaštita prava putnika (van agencije)

Zakon predviđa da u slučaju da turistička agencija ne ispuni ono što ti je obećala kad si plaćao, moraš prvo da joj podneseš prigovor. Tek ako agencija ne usvoji tvoj prigovor, ne isplati ti pare ili probije rok za odgovor na prigovor, a ti i dalje misliš da si u pravu, možeš se obratiti turističkoj inspekciji, a nezavisno od toga možeš da pokreneš sudski spor, odnosno da, ako je tako predviđeno opštim uslovima putovanja, pokreneš postupak arbitraže.

Turistička inspekcija

Inspekcija ne može neposredno da natera agenciju da ti vrati pare, odnosno da joj blokira račun i prebaci pare na tvoj račun, ali ima neke druge instrumente da je podstakne da ispuni svoje obaveze. Inspektor može da podnese protiv agencije prekršajnu prijavu i da joj privremeno zabrani rad. Osim toga, nalazi i rešenja inspekcije mogu ti poslužiti kao dokaz na arbitraži ili sudu.

Sudski spor

Kada je reč o sudskoj zaštiti, možeš da pokreneš parnični spor protiv agencije. Ako sud naloži agenciji da ti vrati novac a ona to ne učini, na kraju će joj biti blokiran račun dok joj ti ne naplatiš ono što ti pripada. Tužbom možeš da tražiš ne samo da ti agencija vrati novac koji si dao za ono što agencija nije ispunila, već i da ti nadoknadi troškove koje si zbog toga imao i eventualnu štetu koju si pretrpeo.

Arbitraža

Imaj u vidu da ako si sklopio ugovor sa agencijom članicom YUTA, time si se opredelio da u slučaju spora isključivo bude nadležan arbitražni sud tog udruženja, a ne redovni sud, jer tako piše u njihovim opštim uslovima putovanja. Nadležnost ove, ili neke druge arbitražne institucije, mogu u svojim opštim uslovima putovanja odrediti i druge agencije.

Arbitraža ima svoje prednosti, jer bi trebalo da bude brža i jeftinija, ali i mane, jer si se prihvatanjem opštih uslova putovanja odrekao prava da podneseš tužbu redovnom sudu u svim slučajevima spora, osim ako tražiš naknadu nematerijalne štete.

Odluka arbitraže ima snagu pravnosnažne sudske odluke i može biti prinudno izvršena. Na odluku arbitražnog suda ne možeš ni da se žališ redovnom sudu, osim ako je on odlučivao o pitanju koje nije u njegovoj nadležnosti, ako nešto nije urađeno u skladu sa procedurom ili ako je odluka doneta na osnovu falsifikovanih dokumenata ili lažnih izjava svedoka ili veštaka.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Turističke agencije and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje