U pravu si! Online

Zaštita prava putnika (u agenciji)

Ako u toku putovanja ne bude sve onako kako piše u ugovoru o putovanju, da bi dobio ono što si platio prvo treba da uložiš reklamaciju predstavniku agencije (koji mora biti prisutan tokom putovanju) i da od njega tražiš da reši problem. Ako ipak do kraja puta ne dobiješ ono što si platio, treba da podneseš prigovor agenciji i da tražiš da te novčano obešteti.

Neke agencije su u opštim uslovima putovanja predvidele okolnosti pod kojima se putnik unapred odriče potraživanja prema njima, uključujući i naknadu štete, ili su za neke specijalne ponude („first minute“, „last minute“…) predvidele da se unapred odričeš prava na prigovor. To nije u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, član 870, i agencija nema pravo da se poziva na te odredbe, niti će se sud obazirati na njih.

Reklamacija na licu mesta

Sve reklamacije koje imaš treba da uputiš predstavniku agencije koji prati grupu sa kojom putuješ ili je lokalni predstavnik u mestu koje posećuješ. U slučaju da predstavnik agencije nije dostupan, treba da se požališ lokalnim pružaocima usluga (vlasniku hotela ili apartmana ili vozaču autobusa), a ukoliko ti i niko od njih ne izađe u susret, treba da kontaktiraš direktno sa agencijom. Dovoljno je da kažeš u čemu je problem, ne moraš da pišeš žalbu.

Važno je da obavestiš agenciju čim saznaš da nešto nije kako treba, jer kasnije, kada se vratiš sa puta i podneseš prigovor, nećeš moći da dobiješ umanjenje cene ako se utvrdi da je nisi obavestio iako si mogao.

Pogledaj u opštim uslovima putovanja da li je predstavnik agencije dužan da ti prilikom reklamacije izda potvrdu o nedostatku, jer ako je to predviđeno, bez te potvrde posle nećeš moći da se žališ (osim ako je predstavnik odbio da ti je izda).

Prigovor agenciji kada se vratiš s puta

Ako problem nije rešen tokom putovanja i u propisanom roku, imaš pravo da podneseš pismeni prigovor agenciji, a kojim ćeš objasniti šta se desilo i koliko umanjenje cene tražiš. Osim što ćeš tražiti da ti agencija vrati novac koji ti je naplatila za deo usluga koji ti nije pružila, možeš da tražiš da ti nadoknadi štetu ako si je zbog njenih propusta pretrpeo.

Sve zahteve za obeštećenje treba da uputiš agenciji koja je organizator putovanja, čak i kada je za propuste kriv neko od njenih poslovnih partnera koji su bili odgovorni za ispunjenje dela aranžmana. Svaki putnik podnosi prijavu za sebe (osim maloletne dece, za koju to rade roditelji) i agencija ne mora da razmatra grupne reklamacije.

Pored potpisane potvrde o neotklanjanju nedostatka (ako je ona predviđena opštim uslovima putovanja), uz prigovor ćeš dostaviti i račune o plaćenim troškovima i druge dokaze koje imaš. U slučaju da ne podneseš potrebne dokaze, agencija će ti naložiti da kompletiraš prigovor u određenom roku, a ako to ne učiniš, prigovor će biti odbačen kao neosnovan.

Ako ne podneseš prigovor, već se odmah obratiš inspekciji ili sudu, oni će te uputiti da se prvo žališ agenciji, a ako su u međuvremenu istekli rokovi za prigovor, nećeš moći da ostvariš svoja prava.

Rok za podnošenje prigovora

Dobro je za tebe što se po pitanju roka u kojem treba da podneseš prijavu naši zakoni međusobno ne slažu, pa se gleda koji je rok povoljniji za putnika. Zakon o turizmu kaže da je rok za podnošenje prigovora osam dana od povratka sa putovanja, a Zakon o zaštiti potrošača navodi da je rok mesec dana od dana kada si uočio nedostatak. To znači da, ako je aranžman trajao 28 dana, a ti si nedostatak na koji se žališ primetio prvog dana, imaš rok od osam dana od povratka sa puta da podneseš prigovor, bez obzira što će pre toga isteći onaj rok od mesec dana. Ako je put trajao tri dana, a ti si tek poslednjeg dana doživeo neprijatnost, imaš mesec dana da se žališ, iako će onaj rok iz Zakona o turizmu od osam dana isteći mnogo pre toga.

Ishod

Agencija je dužna da ti u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave uputi pismeni odgovor i, ukoliko zaključi da je prigovor osnovan, isplati razliku u ceni i eventualnu naknadu štete. Ukoliko odbije tvoj prigovor, ili ga prihvati ali ti ne isplati novac, ili propusti rok od 15 dana da ti odgovori, zaštitu svojih prava možeš da potražiš van agencije.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:8)
This entry was posted in Turističke agencije and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje