U pravu si! Online

Ugovor o putovanju

Ugovor o putovanju ne predstavlja jedan papir koji ćete da potpišete predstavnik agencije i ti, već se sastoji od tri zasebna dokumenta, od kojih se nijedan ne zove ugovor o putovanju! Ta tri dokumenta su: opšti uslovi putovanja, program putovanja i potvrda o putovanju.

Kada biraš putovanje, prvo će ti pokazati program putovanja, u kojem je aranžman koji te interesuje opisan do detalja. Potom treba da te upoznaju sa opštim uslovima putovanja, gde su definisana prava i obaveze putnika i agencije. Kada se odlučiš za konkretan aranžman i platiš dogovorenu cenu ili deo cene (taj deo zavisi od agencije, obično iznosi oko 50%), potpisaćeš potvrdu o putovanju. Ta potvrda, zajedno sa opštim uslovima putovanja i programom putovanja predstavlja, u stvari, ugovor sa agencijom, i poštovanje svega onoga što piše u ta tri dokumenta postaje obaveza agencije (ali i tvoja).

Agencija je obavezna da ti pismeno ili elektronskim putem uruči opšte uslove i program putovanja, pre nego što potpišeš potvrdu. Ti svojim potpisom potvrde o putovanju potvrđuješ da si dobio sva ova dokumenta, i tada oni stupaju na snagu.

Opšti uslovi putovanja

Opšti uslovi putovanja definišu uzajamna prava i obaveze putnika i agencije u brojnim potencijalno problematičnim situacijama. Među temama koje treba da regulišu opšti uslovi putovanja moraju da se nađu sledeće:

Program putovanja

Program putovanja je vrlo konkretan dokument u kojem moraju biti pobrojani svi važni detalji putovanja za koje si se odlučio:

 • vreme polaska i povratka;
 • podaci o prevozu, hotelu, hrani i sobi;
 • informacije o svim uslugama uključenim u cenu;
 • cena, način plaćanja, takse i svi dodatni troškovi;
 • koja dokumenta moraš da imaš i kako da ih obezbediš;
 • eventualni zdravstveni uslovi za putovanje;
 • da li realizacija puta zavisi od broja prijavljenih putnika i koliko ih se do sada prijavilo;
 • podaci o lokalnom predstavniku u mestu u koje putuješ i broj telefona za hitne slučajeve;
 • kako da stupiš u  kontakt sa detetom koje putuje u inostranstvo bez tebe i sa osobom koja je odgovorna za dete.

Informacije o svakoj od ovih stavki moraju biti toliko detaljne da, kada je reč o hrani, na primer, u programu putovanja mora da piše da li imaš pun pansion ili samo „krevet i doručak“, kakav je način usluživanja obroka (švedski sto ili te konobar pita šta ćeš), u koje vreme se služi doručak, u koje ručak, a u koje večera, i kakvu hranu možeš da očekuješ.

Potvrda o putovanju

Potvrda o putovanju mora da sadrži kako tvoje podatke, tako i informacije o agenciji (tvoje ime i prezime, adresu i broj licence agencije), zatim mesto i datum izdavanja potvrde, kao i mesto i datum početka i završetka putovanja.

Ukoliko između uručenja opštih uslova ili programa putovanja i potpisivanja potvrde o putovanju dođe do promene nekog uslova putovanja, agencija mora da te obavesti pre nego što potpišeš potvrdu.

Ako imaš neke posebne zahteve (spratnost sobe, parking, blizina buke, hrana i piće u avionu…), to moraš izričito napomenuti. Ako se agencija saglasi da ti ispuni te zahteve (a ne mora), to obavezno mora stajati u potvrdi. U suprotnom, nećeš imati pravo na žalbu ako nisi dobio ono što si zahtevao.

Osiguranje

Agencija prilikom sklapanja ugovora može da ti ponudi putno osiguranje, koje je obavezno za ulazak u neke zemlje a za većinu je poželjno, ali je na tebi da odlučiš da li ćeš uzeti to osiguranje ili osiguranje neke druge osiguravajuće kuće. Ako ti se desi nešto od čega si se osigurao, obratićeš se isključivo osiguravajućoj kući. Agencija samo prodaje polise.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Turističke agencije and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje