U pravu si! Online

Odustanak od putovanja

Kada je ugovor o putovanju sklopljen, od dogovorenog aranžmana ipak mogu da odustanu i agencija i putnik. Prema tome koliko pre zakazanog početka puta je do toga došlo i iz kojih razloga, odmerava se da li će i koliko odustanak da košta onog koji se predomislio.

Odustanak putnika

Kao putnik, imaš pravo da bilo kad odustaneš od ugovora. Ako želiš da odustaneš pre početka putovanja, dobro pročitaj opšte uslove putovanja, jer tu piše koliko je tačno novca agencija dužna da ti vrati. To naravno ima veze s tim u kom trenutku si odustao od puta. Recimo, platićeš agenciji samo administrativne troškove, koji ne smeju da iznose više od pet odsto cene aranžmana, ako si blagovremeno odustao od putovanja. Šta je „blagovremeno“, zavisi od vrste aranžmana (na primer, ako putuješ u Ameriku, „blagovremeno“ podrazumeva da mnogo ranije otkažeš putovanje nego ako putuješ u Bugarsku).

Ako rešiš da odustaneš posle roka koji se smatra blagovremenim, a to ne bude iz nekog od opravdanih razloga, deo tvoje uplate koji će agencija zadržati postepeno sе povećava. Tako će agencija članica YUTA, ako odustaneš od puta pet ili manje dana pre polaska, ili nakon polaska, zadržati pun iznos cene aranžmana.

Opravdani razlozi da odustaneš

Ako u bilo kom trenutku posle blagovremenog roka odustaneš od puta iz nekog od opravdanih razloga, agenciji ćeš nadoknaditi samo administrativne troškove koje je već imala u vezi s tvojim putovanjem. Opravdanim razlozima smatraju se:

 • smrtni slučaj u porodici,
 • iznenadna bolest i odlazak na bolničko lečenje,
 • poziv za vojsku,
 • vanredno stanje proglašeno zbog neke elementarne nepogode.

Moraš agenciji da dostaviš dokaze o razlozima zbog kojih odustaješ (naravno, za vanredno stanje ne moraš, znaće i sama).

Proširenje liste opravdanih razloga

Ako si uplatio putno osiguranje koje pokriva i tvoj odustanak, a odustao si od putovanja u „neblagovremenom“ roku, pogledaj u polisi osiguranja šta osiguravajuća kuća smatra opravdanim razlozima za odustanak. Videćeš da taj spisak uključuje niz slučajeva koje agencija ne mora da smatra opravdanim. Polise različitih osiguravajućih kuća se razlikuju, ali ti razlozi su najčešće bolest člana porodice, sudski poziv na koji moraš da se odazoveš i slično.

Ako na tom spisku nađeš i svoj slučaj, odustanak te neće ništa koštati. Naime, agencija će zadržati onoliki deo vrednosti aranžmana koliki predviđaju opšti uslovi putovanja u slučaju neopravdanog odustanka, ali ćeš ti to moći da naplatiš od osiguravajuće kuće ako si odustao zbog nekog od razloga navedenih u polisi.

Zamena putnika drugom osobom

Pre nego što putovanje počne, putnik koji je uplatio aranžman može nekom da ustupi svoje mesto. On o tome mora da obavesti agenciju, a osoba koja ga zamenjuje mora da zadovolji uslove puta; dakle, treba da ima važeći pasoš i vizu (ako je viza potrebna) i sve ostalo što je za putovanje potrebno. Takođe, ako je zbog zamene došlo do nekih novih troškova, njih treba da plati „putnik-zamenik“.

Odustanak agencije

Agencija ima pravo da odustane od ugovora u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti na koje ona ne može da utiče (na primer, ako je u međuvremenu postalo nebezbedno putovati u dotičnu zemlju, ako zbog vremenskih ili drugih uslova ne lete avioni i slično), ili ako se ne prijavi dovoljan broj putnika. Agencije same određuju  koliko je putnika potrebno za realizaciju nekog aranžmana. Informaciju o potrebnom broju putnika naći ćeš u opštim uslovima ili programu putovanja.

Šta agencija mora da uradi ako odustane

Ako agencija otkaže putovanje, moraš biti obavešten o tome najkasnije pet dana pre predviđenog početka putovanja, a zakon propisuje da ti agencija mora ponuditi da biraš da li ćeš otkazano putovanje da zameniš drugim po tvom izboru (s tim da doplatiš ako je taj aranžman skuplji, ili da ti vrate deo novca ako je jeftiniji), ili želiš da ti vrate sve što si platio.

Novac ti mora biti vraćen najkasnije u roku od 15 dana od dana otkazivanja putovanja.

Ako je do otkazivanja putovanja došlo krivicom agencije, ona mora da ti nadoknadi i troškove koje si zbog toga imao (na primer, ako si platio vizu).

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.8/5
(Ukupan broj ocena:8)
This entry was posted in Turističke agencije and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje