U pravu si! Online

Turistička inspekcija – postupak

Turističke inspektore možeš da pozoveš u bilo koje doba dana i noći, a oni su dužni da postupaju po svakoj prijavi: pismenoj, usmenoj, pa i anonimnoj (osim ako predmet prijave ne spada u delokrug njihovog posla, ali tada moraju da ti kažu ko je nadležan za njega). Bitno je samo da im kažeš na koju se firmu žališ i šta misliš da je zgrešila.

Kako rade inspektori

Turistički inspektori će ispitati prijavu u najkraćem mogućem roku, prema hitnosti slučaja. Dužni su da započnu kontrolu u roku od 48 sati po prijemu prijave.

Turistička agencija ili ugostitelj mora da obezbedi inspektorima uvid u potrebnu dokumentaciju i poslovne prostorije, ali i da im omogući razgovor sa zaposlenima.

Dok radi svoj posao, turistički inspektor mora da ima službenu legitimaciju i značku i da bude u uniformi.

Rok za završetak postupka

Rok za završetak postupka je mesec dana od trenutka kada podneseš prijavu, osim ako se ne ispostavi da je inspektoru potrebno više vremena da bi utvrdio činjenice, ili postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može odlučiti tako brzo. Tada postupak može da traje do dva meseca. O ishodu kontrole turistički inspektor će te pismeno obavestiti – naravno, pod uslovom da si prijavu podnela pod punim imenom i prezimenom i u njoj navela svoje kontakt podatke.

Žalbe i pritužbe na rad inspektora

Ako nisi zadovoljna postupanjem turističkog inspektora, možeš da uputiš pismenu pritužbu Sektoru turističke inspekcije pri Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, gde će ona biti hitno razmotrena.

Ukoliko agencija ili ugostitelj na kog si se žalila smatra da je oštećen rešenjem turističkog inspektora, može da podnese pismenu žalbu ministru, i to u roku od osam dana od kada je primio rešenje. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Onima koji su nezadovoljni odlukom ministra, odnosno odlukom unutrašnje kontrole Sektora turističke inspekcije, ostaje još samo da pravdu potraže pred Upravnim sudom.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:6)
This entry was posted in Turistička inspekcija and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje