U pravu si! Online

Turistička inspekcija – ishod

Turističkom inspektoru stoji na raspolaganju čitav niz mera uz pomoć kog može da natera agencije, ugostitelje i ostale koji rade u turizmu da poštuju propise.

Nalog da ti vrate novac

Ako inspektor utvrdi da ti je od strane turističke agencije ili ugostitelja naplaćena neka usluga u većem iznosu od ugovorene cene (odnosno, cene koja je navedena u programu putovanja, cenovniku, katalogu…), naložiće im da ti isplate tu razliku. Ako oni to ipak ne učine, inspektor će podneti prekršajnu prijavu, a može i da im izrekne privremenu zabranu rada. Tebi ostaje da svoj novac potražiš pred sudom, u parničnom postupku.

Privremena zabrana rada

U slučaju da inspektor tokom postupka uoči neku nepravilnost u poslovanju firme koju kontroliše, on prvo izdaje pismeno naređenje da se nepravilnost otkloni i određuje rok za to. Ako se nepravilnost ne otkloni u zadatom roku, inspektor je obavezan da privremeno zabrani rad toj firmi, odnosno rad objekta u kom je nepravilnost uočena.

Postoje i slučajevi u kojima inspektor ima pravo da odmah izrekne meru privremene zabrane rada objekta/firme:

 • ako firma koja obavlja turističku ili ugostiteljsku delatnost nije registrovana u Registru turizma;
 • ako turistička agencija obavlja poslove bez licence, ili ako njen poslovni prostor ne ispunjava propisane uslove;
 • ako hotel, motel, restoran ili neki drugi ugostiteljski objekat ne ispunjava propisane uslove za rad, nije kategorisan (a morao bi da bude), ili ne pruža usluge koje njegova kategorija podrazumeva.

Predlog za oduzimanje licence turističkoj agenciji

Inspektor mora da podnese predlog za oduzimanje licence agenciji ako ona:

 • nudi aranžmane za koje prethodno nije sklopila ugovor sa pružaocem usluga;
 • otkaže put, a putnicima ne vrati pare u zakonskom roku;
 • ne obezbedi smeštaj ili povratak putnika onako kako je ugovoreno, ili putnike neopravdano zadrži duže na putu;
 • svojom krivicom teže naruši zdravlje putnika.

Prekršajne prijave i mandatne kazne

Za većinu propusta koje ugostitelji i agencije mogu da naprave (spisak je predugačak da bismo ga ovde navodili) inspektor je ovlašćen da podnese prijavu sudiji za prekršaje. Kazne su do 2.000.000 dinara, a prekršajni sudija može i da im pride izrekne zabranu rada do godinu dana. Pod određenim uslovima, i za određene prekršaje, inspektor može da naplati i kaznu na licu mesta (mandatna kazna) u iznosu do 20.000 dinara.

Onima koje inspektor uhvati da bez dozvole rade kao turistički vodiči, pratioci ili animatori, takođe sleduje prekršajna prijava, mada su kazne nešto niže – do 80.000 dinara. Ako je neko od njih zaboravio legitimaciju i službenu oznaku kod kuće, to će ga koštati do 5.000 dinara.

Instruktor skijanja bez licence platiće na licu mesta kaznu od 3.000 dinara, a, ako ne nosi oznaku i odeću po kojoj će se znati da je instruktor, 2.000 dinara.

Krivične prijave

Ako turistički inspektor tokom istrage slučaja posumnja da je izvršeno i neko krivično delo, ovlašćen je da podnese krivičnu prijavu nadležnim organima.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.1/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Turistička inspekcija and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje