U pravu si! Online

Prevoz prtljaga, životinja i automobila

Podrazumeva se da ćeš na put poneti nekakav prtljag. Izvesnu količinu prtljaga Železnice će ti prevesti besplatno, a za više od toga moraćeš da doplatiš. Na put možeš da povedeš i kućnog ljubimca, i to besplatno, pod uslovom da je reč o manjoj životinji i da se tvoji saputnici iz kupea slože s time. Od većih životinja na put putničkim vozom mogu samo veći psi, i za njih mora posebno da se plati. Za neke relacije moguć je i prevoz ljubimca druge vrste — automobila i motora.

Prevoz prtljaga

Stvari koje možeš da smestiš iznad i ispod svog sedišta smatraju se ručnim prtljagom i za njih se ne plaća dodatna nadoknada. Za unutrašnji saobraćaj nije ništa preciznije propisano, ali u međunarodni voz svaki putnik može da unese najviše tri komada ručnog prtljaga, a maksimalne dimenzije (visina, širina, debljina) svakog komada moraju biti manje od 85 cm.

Za više komada prtljaga, prtljag većih dimenzija ili kabaste predmete (kao što su skije, daska za jedrenje, bicikli) naplatiće ti posebnu prevozninu. Kabasti predmeti moraju biti upakovani na odgovarajući način, demontirani ili sklopljeni, a o tome šta se prima na prevoz, kako mora biti upakovano i o ostalim uslovima prevoza moraš se raspitati unapred. Dobićeš pismenu potvrdu o predatom prtljagu.

Predmeti koji smetaju drugim putnicima (previše su glomazni, prljaju sedišta…) ne primaju se na prevoz.

Gubitak i oštećenje prtljaga

Železnice odgovaraju za štetu nastalu zbog gubitka ili oštećenja ručnog prtljaga samo ako putnik dokaže da je šteta nastala njihovom krivicom. Železnice neće biti odgovorne ako ti ga neko ukrade.

Kada je reč o prtljagu za koji je posebno plaćen prevoz, Železnice odgovaraju za štetu nastalu od momenta prijema na prevoz do momenta izdavanja, kao i zbog zakašnjenja u isporuci. Prevoznik se oslobađa odgovornosti ako je za štetu kriv putnik (ako nije dobro zapakovao stvari, na primer), mana prtljaga (ako je na prevoz dato nešto što se ne sme prevoziti vozom) ili okolnosti koje prevoznik nije mogao da izbegne niti da otkloni njihove posledice (recimo, elementarne nepogode).

Zahtev za naknadu štete podnosi se u roku od 30 dana od dana saznanja za štetu.

Šta se ne sme unositi u voz?

U voz ili prostorije namenjene putnicima na železničkoj stanici ne smeju se unositi:

 • opasne, otrovne, radioaktivne, nagrizajuće, eksplozivne, samozapaljive ili lako zapaljive materije i predmeti,
 • smrdljive ili zarazne materije,
 • zbijeni gasovi.

Prevoz životinja

Železnice Srbije dozvoljavaju prevoz pasa i malih pripitomljenih životinja samo pod sledećim uslovima:

 • psi se moraju držati u krilu ili na podu (nikako na sedištu), s povocem i zaštitnom korpom, a njihov vlasnik mora posedovati dokumenta o izvršenoj vakcinaciji;
 • male pripitomljene životinje moraju se držati u posebnoj ambalaži (kavezima, kutijama, korpama…) ukoliko se mogu smestiti kao ručni prtljag (i tada je prevoz besplatan);
 • psa možeš uvesti u kupe samo ako se s tim slože svi putnici u njemu, a ako želiš da s njim putuješ u kolima za spavanje ili s ležajevima, morate biti sami u kabini.

Za male pse koji se mogu držati u krilu ne plaća se ništa, dok se za veće pse plaća polovina redovne cene karte drugog razreda putničkog voza.

Ukoliko želiš da prevezeš neku veću životinju, ili treba da prevezeš manju životinju ali ne želiš da i ti putuješ, te životinje moraćeš da prevezeš kao stvari (vidi dole), a ne kao prtljag.

Prevoz praćenih automobila

Tokom cele godine prevoz automobila i motocikala putničkim vozovima moguć je na linijama od Begrada do Podgorice i Bara, a preko leta i od Novog Sada i Subotice do ovih crnogorskih gradova. Leti se automobil može prevesti vozom i do Soluna.

Prevoze se registrovani motocikli i automobili (ili s probnim tablicama) s najviše osam sedišta, s prikolicom ili bez nje (ali ne i same prikolice). Automobil ne sme biti širi od 180 cm niti viši od 155 cm.

Vozilo mora da prati odraslo lice s vozačkom dozvolom. Prtljag se može ostaviti u vozilu, ali tada Železnice ne odgovaraju za njega.

Prevoz stvari

Robni saobraćaj omogućava ti transport stvari koje ne mogu da se podvedu pod prtljag ili kada ne planiraš da i ti putuješ. Vozom možeš da pošalješ građevinski materijal, mašine, ugalj, đubrivo, automobile, plovna vozila, životinje, hemijske materije, drvo za ogrev… O uslovima robnog prevoza moraš posebno da se raspitaš u Železnicama Srbije.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Putovanje vozom and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje