U pravu si! Online

Susret sa carinikom

Tvoje obaveze

Dužan si da cariniku pokažeš sva relevantna dokumenta, da odgovoriš na sva pitanja u vezi sa robom koju nosiš i vozilom u kome je roba, kao i da omogućiš cariniku uvid u robu. Ako ovaj posumnja da nešto kriješ, ima pravo da pregleda i vozilo i kofere i tebe, i to onoliko detaljno koliko smatra da je potrebno.

Lični pregled

Lični pregled obavlja carinik istog pola kao i lice koje biva pregledano; u slučaju da je predmet carinskog interesovanja maloletan, pregledu obavezno prisustvuje i osoba koja je za njega odgovorna (roditelj ili staratelj, nastavnik…). Ako je to nemoguće, ovu osobu zameniće socijalni radnik.

Obaveze carinika

Carinik je obavezan da se ponaša profesionalno, korektno i ljubazno. Slučajeve neprofesionalnog, nekorektnog i neljubaznog ponašanja možeš da prijaviš pozivanjem Otvorene carinske linije (064 732) ili Odeljenja unutrašnje kontrole carine (011 311 73 10). Pod određenim uslovima, imaš pravo na naknadu eventualne materijalne štete koja je nastala tokom pregleda tvojih stvari.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:7)
This entry was posted in Na granici and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje