U pravu si! Online

Naknada štete nastale carinskim pregledom

Ako carinik prilikom pregleda tvojih stvari načini neku materijalnu štetu, imaš pravo da tražiš naknadu za to – podnošenjem zahteva za naknadu štete Upravi carina. Ukoliko u Upravi zahtev bude odbijen, ili ne možete da se dogovorite oko visine odštete, možeš da pokreneš parnični postupak protiv njih.

Pre nego što presaviješ tabak, ipak, treba da znaš da su dužni da pokriju samo štetu koja je nastala postupanjem carinika van zakona i drugih propisa – odnosno, ako je šteta prouzrokovana „namerno ili grubom nepažnjom carinika“.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.6/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Na granici and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje