U pravu si! Online

Izdavanje pasoša

Podnošenje zahteva

Procedura počinje podnošenjem zahteva za izdavanje pasoša u policijskoj stanici na čijem području se nalazi

. U Beogradu, na primer, to može biti bilo koja stanica u bilo kojoj opštini koja pripada gradu.

Zahtev se uzima u samoj stanici, i predstavlja jednostavan formular u koji je potrebno upisati niz podataka o podnosiocu zahteva.

Za punoletne građane

Punoletni državljani Srbije podnose zahtev lično, a, uz njega prilažu sledeću dokumentaciju:

 • važeću ličnu kartu (na uvid);
 • pasoš čiji je rok važenja istekao ili je iz drugih razloga neupotrebljiv (pocepan, opran u mašini za veš, štagod);
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša (u trenutku pisanja ovog teksta – februar 2010. godine – taksa iznosi 2.000 dinara).
 • uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci. Uverenje je neophodno samo prilikom prvog izdavanja biometrijskog pasoša, a, ako već poseduješ biometrijsku ličnu kartu i doneseš je na uvid, nije potrebno ni tada.

U određenim situacijama, potrebno je podneti i druga dokumenta kojim se dokazuju podaci iz zahteva za izdavanje pasoša – kao što je, na primer, dokument kojim se potvrđuje hitnost zaheva.

Za maloletne i poslovno nesposobne osobe

U ime maloletnih ili poslovno nesposobnih osoba, zahtev mogu da podnesu njihovi roditelji, staratelji ili zakonski zastupnici.

Zahtev moraju podneti oba roditelja zajedno. Ako ga podnosi samo jedan, mora imati pismenu saglasnost drugog roditelja koja je overena u sudu ili opštini – osim u slučaju da je drugi roditelj umro, da se vodi kao nestalo lice ili da se ne zna njegovo prebivalište niti boravište.

Naravno, potrebno je da postupku prisustvuje i osoba u čije se ime podnosi zahtev – kako bi službenici u stanici mogli da je fotografišu i uzmu njene otiske pristiju.

Od prateće dokumentacije, neophodno je podneti:

 • izvod iz matične knjige rođenih osobe za koju se podnosi zahtev, ne stariji od šest meseci;
 • ličnu kartu roditelja, staratelja ili zakonskog staratelja;
 • dokaz o uplaćenoj taksi.

Procedura u stanici

Nakon podnošenja zahteva i prateće dokumentacije, sledi provera informacija koje su u njima navedene, ukucavanje podataka u kompjutersku bazu, uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje podnosioca zahteva.

Ko baš ima neku lepu fotku od ranije, slikanu na jednobojnoj, sivoj pozadini i sečenu u formatu pet sa pet centimetara, može da je priloži uz ostatak dokumentacije. Ako fotografija ispunjava potrebne kriterijume (od kojih je svakako najvažniji – prepoznatljivost lika), može biti upotrebljena u pasošu.

Rok za izdavanje pasoša

Po zakonu, organ MUP dužan je da ti izda pasoš najkasnije 30 dana od trenutka podnošenja zahteva.

U izuzetno hitnim slučajevima (smrt ili teška bolest člana uže porodice, lečenje u inostranstvu, neodložan službeni put i slično), pasoš možeš dobiti i u roku od 48 sati, pod uslovom da si, uz zahtev za izdavanje pasoša i druga neophodna dokumenta, priložio i dokaze „koji potvđuju razloge hitnosti“ (na primer, pismo iz firme u kojoj radiš, u kome se potvrđuje da dana X moraš biti u gradu Y, kako bi prisustvovala važnom sastanku sa predstavnicima kompanije Z).

Pasoš preuzimaš lično – mada to može uraditi i tvoj zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

Odbijanje zahteva za izdavanje pasoša

Za razliku od zahteva za izdavanje putnog lista, koji ne može biti odbijen, zahtev za izdavanje pasoša – može. Naravno, ta odluka nikako ne ulazi u domen subjektivne procene sredovečnog brke za šalterom u policijskoj stanici, već se može doneti isključivo ako je ispunjen neki od ovih uslova:

 • protiv podnosioca zahteva je pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
 • podnosilac zahteva je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca;
 • podnosiocu zahteva izrečena je mera zabrane putovanja u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima (što će reći – zaglavio u Šengenu koji dan duže od dozvoljenih 90);
 • podnosiocu zahteva zabranjeno je kretanje radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti;
 • proglašeno je vanredno ili ratno stanje, ili postoje drugi razlozi vezani za odbranu zemlje.

Zanimljivo: u svim ovim slučajevima, osim u onom sa zaraznim bolestima, MUP Srbije ipak može (ali ne mora) da odobri zahtev, ako onaj koji ga podnosi dokaže da ima ozbiljne i neodložne obaveze u inostranstvu.

Kada prestanu razlozi iz kojih je zahtev odbijen (na primer, podnosilac zahteva odslužio je zatvorsku kaznu), nadležni organi su dužni da obaveste MUP o tome.

Rok važenja pasoša

Za decu mlađu od tri godine, rok važenja pasoša je tri godine. Deca i maloletnici starosti od tri do 14 godina proći će malo bolje – rok važenja je pet godina. Sve osobe starije od 14 godina dobijaju pasoš koji će važiti celu jednu deceniju.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:110)
This entry was posted in Putne isprave and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje