Putno osiguranje – za bezbrižan i siguran put bez stresa

putno osiguranje

Usluge osiguranja zasnivaju se na podnošenju zahteva, sklapanju dogovora, potpisivanju ugovora i dobijanju polise, kao potvrde međusobnih prava i obaveza između kompanija i klijenata. Putno osiguranje predstavlja obezbeđivanje sigurnosti tokom boravka na bližim ili daljim destinacijama, u slučaju nezgode ili drugih nesrećnih okolnosti. Kako je nekada teško nadoknaditi sve materijalne troškove, ali i narušeno zdravlje, ovakve usluge su odličan izbor za odlazak na put.

Putno osiguranje može se ugovoriti direktno u poslovnicama osiguravajućih društava, ili putem onlline formulara. Polisa za ovakve usluge vrlo je korisna, jer omogućava da se posledice nesrećnih okolnosti svedu na minimalnu meru, kao i da se usled nesrećnog slučaja dobije potrebna pomoć, podrška i olakšice povratka u matičnu zemlju, čak i iz udaljenih krajeva sveta.

Kompletna nadoknada troškova koju omogućava putno osiguranje

Usluga osiguravajućih društava koja obuhvata putno osiguranje obezbeđuje pokriće troškova koji su nastali usled saobraćajne nezgode, bolesti ili drugih nesrećnih okolnosti tokom boravka u inostranstvu. Najveći broj kompanija u svojoj ponudi daje specijalne pakete važenja polise za određeni broj zemalja, prema geografskom rasporedu ili drugoj kategorizaciji. Putno osiguranje može da se ugovori kao kratkoročno i godišnje, dok za određene kategorije ljudi kao što su trudnice, bebe i penzioneri, koje pripadaju visokorizičnoj grupi, propisuju različiti uslovi ugovaranja.

Troškovi koji se pokrivaju uz putno osiguranje su vrlo brojni i raznovrsni, a odnose se pre svega na ambulantno i zbrinjavanje u bolnici, lečenje, medikamente, hirurške zahvate i druge intervencije, odlazak kod stomatologa, raznovrsne preglede i slično. Od drugih nadoknada, putno osiguranje pokriva troškove transporta, boravka u drugoj zemlji, prevodioce, administrativne procedure i slično. Uz putno osiguranje dobija se veliki broj benefita za rasterećen odlazak na putovanje, bez obzira na vid prevoza, dužinu trajanja i druge karakteristike.

Prednosti koje pruža putno osiguranje u današnjem dobu frekventnih putovanja

Putno osiguranje ima veliki broj prednosti, koje se manifestuju prvobitno u pogledu pokrića troškova eventualnih nezgoda tokom boravka u inostranstvu. Pored toga, sam osećaj stresa i nelagodnosti kada do nepredviđenih okolnosti dođe, umanjuju se usled činjenice da je obezbeđena sva potrebna podrška, pomoć i rešavanje administrativnih procedura. U slučaju da je potrebno popuniti formulare, pokriti troškove tokom zbrinjavanja u inostranstvu, kao i obezbediti prevodioca, to će biti zadatak osiguravajućeg društva.

Uz sve što je navedeno, jedino što je neophodno da postoji da bi putno osgiuranje pokrilo sve troškove, jeste kompletna i ažurna medicinska i sva druga dokumentacija, radi dokazivanja nastalih izdataka. Kako danas mnogo toga funkcioniše po principu online mreže i resursa, najveći deo dokumentacije može i da se pošalje uz elektronsku komunikaciju i poštu, najčešće putem mejla. Ovakve usluge omogućavaju da se sam osećaja sigurnosti, bezbednosti i pouzdanosti podigne na viši nivo, kao i da se putuje potpuno rasterećeno, bez razmišljanja o tome da li će neko pomoći ukoliko dođe do nezgode.

Da bi svako putovanje bilo kao iz snova, bez stresa od nepredviđenih okolnosti i snalaženja u drugoj zemlji usled neprijatnosti, nezgode ili nesreće, putno osiguranje daje svu potrebnu podršku. U pitanju je usluga koju osiguravajuća društva pružaju sa ciljem pokrića različitih rizika, a ugovara se definisanjem premije osiguranja i dobijanjem polise, za boravak u tačno određenoj zemlji ili grupi država.