U pravu si! Online

Start-ap krediti

Pod “start ap” kreditom se podrazumeva zajam dobijen radi započinjanja sopstvenog posla. Glavni izvor ovakvih kredita je Fond za razvoj, državna insitucija koja nudi nekoliko kreditnih “paketa” prilagođenih različitim poslovnim situacijama. Pored njih, kredite ove vrste nudi i poneka poslovna banka (najbolje je da se o uslovima informišeš kod samih banaka).

Krediti Fonda za razvoj

Početkom svake godine Fond objavljuje uslove za odobravanje kredita. U 2012. godini pokriveni su i preduzetnici i “pravna lica” (privredna društva), osnovana u periodu od početka prethodne godine.

Namena

Kredit se daje za sređivanje poslovnog prostora ili objekta, za nabavku nove opreme od proizvođača ili ovlašćenog distributera, kao i za trajna obrtna sredstva (do 20 odsto od ukupne vrednosti kredita). Ne može se koristiti u svrhu primarne poljoprivredne proizvodnje, finansiranja trgovine, igara na sreću, nabavke oružja i sličnih egzotičnih proizvoda.

Ko može dobiti kredit?

Svako – osim bivših vlasnika firmi (to jest, “bivših obveznika plaćanja poreza na dobit ili na prihode od samostalne delatnosti”). Fond ne daje ove kredite ni zaposlenima u državnim organima, osuđenima za dela protiv imovine, ili nekome protiv koga se vodi istraga. Konačno, uslov je i da imaš manje od 55 godina.

Iznos i otplata

Krediti za predzetnike se odobravaju u iznosu od pola miliona do milion i po dinara, a za preduzeća do pet miliona. Rok otplate je do pet godina, s tim što rate ne moraju da se plaćaju prvih godinu dana. Pošto je svrha ovih kredita pomoć (maloj) privredi, ni kamate na njih nisu velike – tri posto na godišnjem nivou (s tim što je kamata promenjiva zavisno od kretanja kursa evra).

Obezbeđenje

Predviđena su dva osnovna načina obezbeđenja kredita. Osnovni je hipoteka na nepokretnosti ili zemljištu privatnog vlasnika firme (tražioca kredita) ili druge osobe, pri čemu vrednost hipoteke pokriva iznos kredita i kamatu.

Druga varijanta, samo za kredite u vrednosti do dva i po miliona dinara, jeste da za tebe garantuje neka druga firma.

Pored svega ovoga, iz Fonda traže da korisnik kredita dostavi i odgovarajući broj blanko menica (to im daje više opcija kod naplate duga), a zadržava i pravo da traži neke druge, dodatne načine obezbeđenja.

Procedura

Zahtev se podnosi u centrali Fonda u Nišu, ili u teritorijalnim ispostavama Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Potrebno je priložiti i dokumentaciju o firmi, dokaze da podnosilac zahteva ispunjava uslove, biznis plan, kao i dokumentaciju o objektu/poslovnom prostoru koji se adaptira (uključujući i građevinsku dozvolu), ili opremi koja se kupuje. Zahtevi se predaju od aprila.

Odobrena sredstva se, na osnovu Ugovora o asignaciji, uplaćuju direktno na račun isporučioca opreme, odnosno izvođaču građevinskih radova.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.6/5
(Ukupan broj ocena:16)
This entry was posted in Započinjanje posla and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje