U pravu si! Online

Prijava radnika na socijalno osiguranje

Radnika možeš da prijaviš na sve oblike socijalnog osiguranja (zdravstveno, penzijsko i invalidsko, osiguranje od nezaposlenosti) na jednom šalteru — Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), ili u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO). Filijala nekog od ovih fondova kod koga ćeš izvršiti prijavu mora se nalaziti na teritoriji sedišta tvoje firme. Čim prijaviš radnika, za njega ćeš dobiti zdravstvenu knjižicu.

Za neprijavljivanje radnika predviđena je kazna do milion dinara.

Više o doprinosima možeš da pročitaš u posebnom članku.

Dokumentacija

Prijava se podnosi na jedinstvenom obrascu (M obrazac, možeš ga kupiti u pošti), koji sadrži podatke o radniku i poslodavcu — obvezniku plaćanja doprinosa. Isti dokument koristi se za prijavu promene podataka već osiguranih radnika ili ako ih je potrebno odjaviti sa osiguranja — ukoliko su prestali da rade kod tebe. Uz popunjen M obrazac potrebno je da za svakog radnika predaš ugovor po kojem radi, radnu knjižicu, fotokopiju lične karte i staru zdravstvenu knjižicu.

Rokovi

Propisi predviđaju različite rokove za prijavljivanje na zdravstveno i penzijsko osiguranje, uprkos činjenici da radnike prijavljuješ za sve vrste osiguranja istovremeno. Stoga savetujemo da poštuješ najkraći predviđeni rok, a to je za penzijsko osiguranje — tri dana od sklapanja ugovora s radnikom.

Dokaz o prijavi

Kao dokaz da si prijavio radnika dobićeš overen M-A obrazac. Svim radnicima moraš da dostaviš kopiju tog dokumenta, i to u roku od osam dana od kada si ga dobio.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.8/5
(Ukupan broj ocena:15)
This entry was posted in Započinjanje posla and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje