U pravu si! Online

Zatvaranje privrednog društva

Sva privredna društva prestaju da postoje brisanjem iz registra, i to na osnovu likvidacije (dobrovoljne ili prinudne), zaključenja stečaja ili statusne promene koja dovodi do prestanka postojanja društva.

Likvidacija

Likvidacijom privredno društvo prestaje da postoji uz potpuno izmirenje svih dugova. Ovaj postupak sprovodi se kada privredno društvo ima dovojno sredstava da plati sve dugove. Po okončanju postupka likvidacije, privredno društvo briše se iz registra.

U slučaju društva sa ograničenom odgovornošću, dobrovoljna likvidacija pokreće se odlukom skupštine članova društva.

Razlozi za prinudnu likvidaciju

Prinudnu likvidaciju pokreće Agencija za privredne registre u sledećim slučajevima:

 • ako je društvu pravosnažno zabranjeno obavljanje pretežne delatnosti, odnosno oduzeta dozvola, licenca ili odobrenje za obavljanje te delatnosti, a društvo ne registruje promenu pretežne delatnosti ili ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od pravosnažnosti akta o zabrani;
 • ako društvo ne registruje produženje trajanja ili samo ne počne likvidaciju u roku od 30 dana od isteka vremena na koje je osnovano;
 • ako se osnovni kapital društva smanji ispod minimalnog propisanog iznosa, a društvo ga u roku od šest meseci ne poveća do tog iznosa, ne promeni pravnu formu u onu za koju ispunjava uslove ili ne donese odluku o likvidaciji i takvu promenu ne prijavi APR-u;
 • ako društvo ne dostavi APR-u godišnje finansijske izveštaje (do kraja poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu) ili početni likvidacioni bilans;
 • ako je pravosnažnom presudom utvrđena ništavnost registracije ili osnivačkog akta;
 • ako je pravosnažnom presudom naložen prestanak postojanja društva, a društvo za 30 dana od pravosnažnosti ne otpočne likvidaciju;
 • ako društvo ostane bez zakonskog zastupnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od brisanja prethodnog iz registra;
 • ako društvo u likvidaciji ostane bez likvidacionog upravnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca;
 • ako usvojeni početni likvidacioni izveštaj ne bude dostavljen APR-u.

Stečaj

Stečaj se sprovodi kad su obaveze privrednog društva veće od njegove imovine, i to u sledećim slučajevima:

 • ako postoji trajnija nesposobnost plaćanja (društvo ne može da plati neki dug u roku od 45 dana od dospelosti ili prestane da plaća sve obaveze tokom perioda od 30 dana);
 • ako postoji preteća nesposobnost plaćanja (ako samo društvo učini verovatnim da neće moći da plati obaveze kada one dospeju za naplatu);
 • u slučaju prezaduženosti, to jest, kada je imovina društva manja od njegovih dugova;
 • u slučaju nepostupanja po usvojenom planu reorganizacije i ako je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaru ili nezakonit način.

Ovaj postupak pokreće privredni sud, na predlog poverioca, samog privrednog društva ili likvidacionog upravnika (ako on u postupku likvidacije proceni da postoje razlozi za stečaj). Posledica sprovedenog stečaja jeste brisanje privrednog društva iz registra.

Statusne promene

To su promene kojima se privredno društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Statusne promene su:

 • pripajanje,
 • spajanje,
 • podela,
 • izdvajanje.
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:7)
This entry was posted in Promene u poslovanju and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje