U pravu si! Online

Promena vlasnika

Za promenu vlasnika preduzetničke radnje i privrednog društva važe sasvim različita pravila.

Prodaja preduzetničke radnje

Preduzetničku radnju ne možeš da prodaš kao privredni subjekat (ne možeš da prodaš njeno ime i registraciju). Možeš da prodaš lokal, opremu, repromaterijal, zalihe, potraživanja…

Ako novi vlasnik želi da nastavi da radi pod istim nazivom koji si i ti koristio i da bude registrovan na istoj adresi, onda prvo ti treba da se odjaviš iz registra preduzetnika, da bi novi preduzetnik mogao da se prijavi. Međutim, imovinu za obavljanje delatnosti možeš da prodaš i nekom ko je već registrovan, bilo kao preduzetnik, bilo kao privredno društvo. Ako je naziv tvoje radnje poznat u gradu, pa on želi da nastavi da radi pod istim nazivom, prvo ćeš ti morati da odjaviš radnju, pa onda on da podnese zahtev za promenu svog naziva.

Prodaja privrednog društva

Za razliku od preduzetnika, prilikom prodaje privrednog društva prodaju se vlasnički udeli (akcije kada je reč o akcionarskom društvu). Ako si ti jedini vlasnik, možeš da prodaš celo privredno društvo ili manji udeo u vlasništvu.

Ukoliko privredno društvo ima više suvlasnika, kada je reč o društvu sa ograničenom odgovornošću, svoj udeo možeš da prodaš kome hoćeš, osim ako osnivačkim aktom društva nije predviđeno nešto drugo. Na primer, može biti predviđeno da svoj udeo možeš da prodaš nekom ko već nije suvlasnik samo uz saglasnost ostalih suvlasnika. Isto tako, ako udeo prodaješ nekom trećem, suvlasnici imaju pravo preče kupovine, osim ako osnivačkim aktom nije regulisano drugačije.

O prodaji udela potrebno je sačiniti ugovor, overiti potpise na njemu i promenu vlasništva registrovati u Agenciji za privredne registre.

Za prodaju udela u ortačkom i komanditnom društvu i akcija u akcionarskom društvu važe znatno drugačija pravila, o kojima ovde nećemo govoriti zbog veoma malog broja privrednih društava organizovanih na taj način.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Promene u poslovanju and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje