U pravu si! Online

Prinudna naplata

Ukoliko prekoračiš rok za plaćanje poreza i drugih dažbina, Poreska uprava, odnosno odgovarajući lokalni organ, prvo će ti poslati opomenu, a kada istekne rok za plaćenje naveden u njoj, pokrenuće postupak prinudne naplate.

Ovaj postupak počinje donošenjem rešenja o prinudnoj naplati. Iako možeš da podneseš žalbu, rešenje postaje izvršno danom dostavljanja.

Na dan početka naplate poreska obaveza uvećava se za taksu na prinudnu naplatu (pet odsto od duga). Uz to, i troškovi prinudne naplate padaju na teret poreskog obveznika.

Odakle se dažbine mogu prinudno naplatiti?

Naplata se sprovodi po odredbama Zakona o izvršnom postupku, na:

 • sredstvima na računu, gotovini i hartijama od vrednosti;
 • novčanim i nenovčanim potraživanjima i drugim pravima obveznika;
 • pokretnim stvarima i nepokretnostima.

Odlaganje, obustava i prekid prinudne naplate

Postupak prinudne naplate neće biti pokrenut ako je očigledno da nemaš imovinu iz koje dug može da bude naplaćen, ako su troškovi naplate veći od duga i ako je pre isteka roka za plaćanje podnet zahtev za odlaganje — dok se ne odluči po tom zahtevu.

Već započeti postupak prinudne naplate prekida se ako se odobri odlaganje, pokrene stečaj, utvrdi da je greškom obračunat manji porez (do ispravljanja greške), po naredbi žalbenog organa i u još nekim slučajevima.

Prinudna naplata trajno se obustavlja ako obveznik naknadno plati dug, troškove i taksu za prinudno izvršenje.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Porezi, doprinosi i takse and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje