U pravu si! Online

Porez na zarade i druga primanja radnika

Porez na zarade zaposlenih plaća se za sve koji rade po ugovoru o radu ili ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (osim za one koji rade po ovom ugovoru a imaju manje od 26 godina i na redovnom su školovanju).

Porez se plaća na bruto zaradu, po stopi od 12 odsto, s tim što se ne plaća na neoporezivi deo zarade (za puno radno vreme taj deo je krajem 2011. godine iznosio 7.310 dinara).

Poreska stopa za naknade ostvarene po osnovu drugih ugovora se drugačije računa, i to smo objasnili pri kraju teksta.

Šta se sve smatra zaradom?

Osim novčanog iznosa na ime zarade i naknade zarade, u osnovicu za obračun ovog poreza ulaze i:

 • primanja u bilo kom drugom obliku (bonovi, akcije, roba, oprost duga, plaćanje rashoda zaposlenog…);
 • korišćenje ma kakvih pogodnosti (recimo, firmin automobil ili stan);
 • premije za sve vrste dobrovoljnog osiguranja koje plaća poslodavac (osim nekih vrsta kolektivnog osiguranja i neoporezivog dela dobrovoljnog penzijskog osiguranja).

Šta ne ulazi u osnovicu?

Porez na zaradu ne plaća se na:

 • naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju;
 • smeštaj, prevoz i dnevnice na službenom putovanju;
 • solidarnu pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije, invalidnosti ili smrti zaposlenog ili člana njegove porodice;
 • novogodišnje i božićne poklone deci zaposlenih mlađoj od 15 godina;
 • jubilarne nagrade;
 • otpremnine prilikom odlaska u penziju i otpuštanja po osnovu viška zaposlenih.

Za sva ova davanja propisani su maksimalni neoporezivi iznosi, koji se redovno menjaju.

Ko ne plaća?

Ne plaća se porez na zarade osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Poreske olakšice

Ako zaključiš ugovor o radu sa osobom mlađom od 30 godina koja se po zakonu smatra pripravnikom i prijavljena je kod Nacionalne službe za zapošljavanje, ili osobom istih godina koja se ne smatra pripravnikom, ali je prijavljena u NSZ najmanje tri meseca, radnikom starijim od 45 godina koji je na evidenciji NSZ najmanje šest meseci ili prima naknadu za nezaposlene, kao i osobom sa invaliditetom, bićeš oslobođen plaćanja poreza na zarade za njih na određeni period.

Obračun poreza na zaradu

Porez na zarade plaća se na bruto zaradu, dakle, onu koja sadrži i deo doprinosa koji plaća zaposleni, ali ne i deo doprinosa koji plaća poslodavac. Od tako određene bruto zarade oduzima se neoporezivi deo i na ostatak primenjuje poreska stopa od 12 odsto.

Prilikom obračuna poreza na zaradu obračunaćeš i uplatiti i porez na naknade zarade. Za naknade zarade koje snose fondovi za socijalno osiguranje ili budžet, biće ti refundiran i iznos plaćen na ime poreza.

Ukoliko zaposleni ne radi kod tebe puno radno vreme ili sticajem okolnosti u konkretnom mesecu nije radio puno radno vreme, neoporezivi deo zarade obračunava se srazmerno njegovom radnom vremenu.

Porez na druga primanja radnika

Naknada koju radnici ostvaruju po osnovu ugovora o delu i njemu srodnih ugovora (autorski, honorarni) i ugovora o dopunskom radu takođe se oporezuje porezom na dohodak građana. U ovim slučajevima, poreska stopa iznosi 20 odsto od bruto naknade koja je prethodno umanjena za 20 odsto. Dakle, preračunato, ili bolje rečeno “obračunato”, porez na ovakve prihode iznosi 16 odsto bruto iznosa naknade.

Po ovoj stopi oporezuju se i primanja članova upravnog i nadzornog odbora, naknade troškova, nagrade, novčane pomoći i druga davanja osobama koja nisu zaposlena kod isplatioca (dakle koja ne rade po osnovu ugovora o radu).

U ovu “poresku grupu” spadaju i radnici mlađi od 26 godina koji su na redovnom školovanju a koji rade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge. Porez na njihovu naknadu se računa na isti način kao što je prethodno objašnjeno stim što se dobijeni iznos dodatno umanjuje za 40 odsto. Praktično, u ovom slučaju poreska stopa iznosi 9,6 odsto od bruto iznosa naknade.

Porez se plaća i na otpremnine i na neke novčane naknade zaposlenima kada ti iznosi premašuju neoporezivi zakonski iznos.

Izveštavanje Poreske uprave

Prilikom svake isplate zarade treba da dostaviš prijavu Poreskoj upravi, kao i obaveštenje o zaposlenima koji ne rade puno radno vreme. Ti zaposleni treba da ti, najkasnije tri dana posle potpisivanja ugovora o radu, dostave pismenu izjavu o drugim poslodavcima.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.9/5
(Ukupan broj ocena:17)
This entry was posted in Porezi, doprinosi i takse and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje