U pravu si! Online

Porez na dobit preduzeća i prihod preduzetnika

Na ono što ti ostane kada platiš sve rashode i

na kraju godine treba da platiš porez. On se u slučaju preduzetnika zove „porez na prihod od samostalne delatnosti“, a za privredna društva — „porez na dobit pravnih lica“. Pri utvrđivanju ova dva poreza primenjuju se gotovo ista pravila, a i stopa je ista — 10 odsto.

Za preduzetnike koji ostvaruju mali promet predviđena je i mogućnost paušalnog oporezivanja.

Osnovica poreza

Osnovicu za plaćanje možeš da izračunaš kad od svog ukupnog godišnjeg prihoda oduzmeš sve rashode.

Neke rashode, poput troškova materijala, nabavne vrednosti robe, zarada zaposlenih i dažbina koje si platio državi, možeš da uračunaš u iznosu koji si stvarno platio. Za druge je maksimalan iznos ograničen na određeni procenat od ukupnog prihoda, na primer, za reklamiranje (do pet odsto) ili ulaganje u kulturu (3,5 odsto).

Amortizacija

Dozvoljeno je da se svake godine određeni procenat vrednosti stalnih sredstava za obavljanje delatnosti (poslovni objekti u vlasništvu firme, oprema, mašine, nameštaj) prikaže kao trošak, rashod, jer se računa da se ta dobra vremenom troše. Deo vrednosti koju otpisuješ kreće se od 2,5 odsto godišnje za nekretnine, do 30 odsto za traktore i električne reklame, na primer.

Šta se ne priznaje u rashode?

Na teret rashoda neće ti priznati troškove koji se ne mogu dokumentovati, one koji su nastali kao posledica nepoštovanja obaveza (kazne, troškovi prinudne naplate, ugovorne kazne…), isplate dobiti, priloge političkim strankama i troškove koji nemaju veze sa obavljanjem delatnosti.

Tretman poslovnih gubitaka

Ako računica pokaže da tokom protekle godine nisi ništa zaradio, nego si još i na gubitku, sledećih godina možeš da umanjiš poresku osnovicu za iznos gubitka, dok ga ne „potrošiš“, a najkasnije pet godina od njegovog nastanka.

Odnos lične i poslovne imovine preduzetnika

Sve što uzmeš iz poslovne imovine i iskoristiš za lične potrebe, računa se kao tvoj prihod i ulazi u osnovicu za oporezivanje. Isto tako, ulaganje lične imovine u poslovnu računa se kao rashod (osim stalnih sredstava, kada se primenjuju odredbe o amortizaciji).

Nenovčana uzimanja i ulaganja procenjuju se prema tržišnoj vrednosti.

Kapitalni dobitak

Ako, bilo kao preduzetnik koji vodi poslovne knjige ili kao privredno društvo, prodaš nekretninu, akcije, hartije od vrednosti ili udele u drugim preduzećima, prava industrijske svojine ili udele u investicionim fondovima, razlika između cene po kojoj si nabavio ovu imovinu i one po kojoj si je prodao naziva se kapitalni dobitak (ukoliko si na toj transakciji zaradio) ili kapitalni gubitak (ako si prodao jeftinije nego što si kupio).

Kad sabereš i oduzmeš sve transakcije ove vrste, ako je rezultat na kraju godine pozitivan, kapitalni dobitak ulazi u oporezivu dobit. Ukoliko je rezultat negativan, za iznos kapitalnog gubitka možeš da umanjuješ kapitalni dobitak iz sledeće godine, i tako sve dok ne iskoristiš ceo iznos gubitka, ali najduže pet godina.

Povezana lica

Firme ili preduzetnici nad čijim poslovanjem ti možeš da ostvariš kontrolu ili one mogu da kontrolišu tebe, smatraju se licima povezanim s tobom. Ograničeno je i kolike se kamate na zajam uzet od njih mogu priznati u rashod.

Povezane su firme u kojima je tvoja firma većinski vlasnik (ima više od 50 odsto vlasništva), one koje su većinski vlasnik tvoje firme, i one u čijem upravljanju, kontroli i kapitalu učestvuju iste osobe kao u tvojoj firmi.

U slučaju preduzetnika, u povezana lica računaju se još i članovi uže porodice, braća i sestre, pastorci, kao i roditelji njegovog bračnog druga.

Poreski podsticaji

Ako uložiš u nekretnine, opremu, postrojenja ili poljoprivredne životinje i stalne zasade da bi obavljao svoju pretežnu delatnost ili delatnost koja je predviđena aktima privrednog društva, biće ti umanjen porez na dobit za tu godinu. Oprema na koju se dobija umanjenje ne sme biti ranije korišćena u Srbiji. Dakle, može biti polovna, ali iz inostranstva.

Umanjenje za preduzetnike i mala preduzeća iznosi 40 odsto vrednosti ulaganja (ali ne više od 70 odsto ukupnog poreza). Umanjenje koje „ne stane“ u tih 70 odsto možeš da prenosiš u sledeće godine, ali ne duže od deset godina. Ukoliko se baviš poljoprivredom i nekim proizvodnim delatnostima, na ime ulaganja možeš da otpišeš čak 80 odsto poreza, i to bez ograničenja u odnosu na ukupan porez.

Posebni uslovi oslobođenja važe za ulaganje u nerazvijena područja, dok je preduzeće za zapošljavanje invalidnih lica oslobođeno poreza na dobit srazmerno učešću tih osoba u ukupnom broju zaposlenih.

Plaćanje poreza

Oba poreza plaćaju se kao mesečna akontacija, najkasnije do 15. u mesecu za prošli mesec. Na kraju godine obavlja se konačni obračun i utvrđuje da li si još nešto dužan.

Ako ti je kao preduzetniku pala zarada ili su se promenile druge okolnosti koje bitno utiču na tvoje poslovanje, možeš da tražiš da ti Poreska uprava odredi drugačiju akontaciju.

Ako u društvu sa ograničenom odgovornošću (d. o. o.) imaš 50 odsto ili više vlasništva, za neplaćene poreze neograničeno odgovaraš i svojom ličnom imovinom.

Na neplaćene akontacije zaračunava se kamata.

Prijava početka rada

U godini u kojoj si počeo da radiš, moraš da podneseš poresku prijavu s procenom prihoda i rashoda do kraja godine, najkasnije 15 dana od registracije (za preduzetnike mora od početka rada, ako se to desilo pre registracije).

Kazne

Za kršenje većine obaveza prilikom obračunavanja i plaćanja ovog poreza, za preduzetnike su predviđene kazne od 50.000 do 500.000 dinara. Za privredna društva propisane su kazne od 100.000 do 1.000.000 dinara za samu firmu, uz još 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice, to jest direktora. Ako ne podneseš poresku prijavu ili bilans, ili u njima navedeš netačne podatke, mogu tvom privrednom društvu zabraniti rad na tri meseca do jedne godine.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:16)
This entry was posted in Porezi, doprinosi i takse and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje