U pravu si! Online

Fiskalne kase

Fiskalna kasa jeste uređaj koji registruje podatke o prodatoj robi i uslugama. Ona beleži podatke na paprinoj traci čiji isečak dobija kupac, kontrolnoj traci koja ostaje u samom uređaju, i u fiskalnoj memoriji, što omogućava kasnije štampanje raznih dokumenata koje će ti tražiti Poreska uprava.

Mogu se koristiti samo fiskalne kase, dodatna oprema i softver koje je odobrila Direkcija za mere i dragocene metale, a u prodajnom objektu ne smeš da držiš druge kase osim fiskalnih.

Ko mora da ima fiskalnu kasu?

Osim retkih izuzetaka, svi koji prodaju robu na malo ili pružaju usluge fizičkim licima moraju imati fiskalnu kasu i na njoj evidentirati svaku prodaju robe ili usluge. Ova obaveza ne važi za poljoprivrednike i zanatlije koji prodaju svoje proizvode na pijacama.

Karakteristike fiskalne kase

Ova kasa je, u stvari, mali računar na kojem su podaci o ostvarenom prometu i softver posebno zaštićeni od izmena i brisanja. Unos podataka obavlja se ili kucanjem šifre proizvoda putem tastature, ili pomoću čitača bar-koda. Kasa mora da ima i displej koji omogućava kupcu da prati šta se kuca.

Sve fiskalne kase, osim onih na pijacama i mobilnim mestima prodaje (ugostiteljske prikolice i slično), moraju imati i terminal za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja, takozvani GPRS terminal.

Prodavnice auto-delova, prehrambene i mešovite robe, benzinske pumpe, ugostitelji i agencije za nekretnine moraju imati i terminal za plaćanje karticama (POS terminal).

Kasa se može povezati i na običan računar, ali se mora koristiti sertifikovan softver.

Fiskalizacija

Svaka fiskalna kasa ima fiskalni modul — deo u kojem je fiskalna memorija i koji je zaliven za kućište kase, tako da se ne može bez tragova izvaditi i vratiti. Kad nabaviš fiskalnu kasu, ovlašćeni serviser treba u fiskalnu memoriju da unese tvoj PIB i vreme i mesto početka rada kase. To se zove fiskalizacija.

Kad kupuješ novu kasu, nju proizvođač prvo isporučuje serviseru, s kojim ti prethodno moraš da sklopiš ugovor o servisiranju. O daljem toku fiskalizacije, koja ne bi trebalo da traje duže od osam dana, obavestiće te serviser. Na kraju dobijaš kasu s tri službene plombe (koje ne smeš da diraš) i rešenje o fiskalizaciji, koje moraš da čuvaš uz kasu na koju se odnosi.

Tek kad dobiješ fiskalizovanu kasu, možeš da počneš da radiš.

Defiskalizacija

Ako odlučiš da prestaneš da radiš, fiskalnu kasu možeš da prodaš tek kada se sprovede postupak defiskalizacije — uklanjanja i uništenja fiskalnog modula, što se obavlja kod servisera. Kasa, bez modula, vraća se tebi. Ako si prodao kasu, novi vlasnik mora iznova da sprovede postupak fiskalizacije.

Čak i ukoliko, kao preduzetnik, privremeno zatvoriš radnju, moraćeš da defiskalizuješ kasu, da bi je ponovo fiskalizovao kada nastaviš da radiš.

Fiskalni dokumenti

Fiskalni dokumenti jesu fiskalni isečak (račun koji se daje kupcu), dnevni izveštaj, periodični izveštaj i presek stanja. Kopija svih ovih dokumenata, kada se odštampaju, ostaje na kontrolnoj traci.

Fiskalni isečak sadrži podatke o tebi, mestu i vremenu prodaje, proizvodima, cenama, iznosima poreza, a može da sadrži i neku tvoju reklamnu poruku. Ako ti kupac plaća putem računa, dužan si da u fakturu za plaćanje uneseš i broj fiskalnog isečka. Ako ti kasa ne radi, a na prodajnom mestu nemaš drugu ispravnu, dužan si da izdaješ propisne fiskalne račune (najduže 15 radnih dana, do tada moraš da nabaviš drugu kasu).

Dnevni izveštaj sa zbirnim podacima o tome šta je na kasi rađeno tokom dana, moraš da odštampaš na kraju svakog radnog dana. Za svaku kasu moraš da vodiš knjigu dnevnih izveštaja i da je čuvaš na prodajnom mestu.

Presek stanja, koji sadrži zbirne podatke od štampanja prethodnog dnevnog izveštaja do trenutka kada zatražiš presek, možeš da napraviš za svoje potrebe ili na zahtev poreskog inspektora.

Periodični izveštaj štampa se na kraju poreskog perioda (zavisi od toga da li PDV plaćaš mesečno ili tromesečno).

Otklanjanje grešaka

Greške možeš da ispravljaš do trenutka kada je zadata komanda za štampanje fiskalnog isečka. Storniranje celog računa pre štampanja biće zabeleženo na kontrolnoj traci.

Posle štampanja isečka ispravka je moguća samo ako kupac vraća robu ili ulaže reklamaciju, ali se tada popunjava poseban obrazac.

Servisiranje

Ako se kasa pokvari, ne smeš na njoj ništa da radiš i moraš da pozoveš servisera u roku od 24 sata. On za dva dana mora da popravi kasu.

Jednom godišnje moraš da obaviš tehnički pregled kase, a serviser opet ne sme da te ostavi bez nje duže od dva dana.

Serviser vodi servisnu knjižicu o tvojoj kasi i u nju upisuje sve podatke o intervencijama. On pre intervencije mora da proveri sve plombe i da na kraju stavi novu servisnu plombu. Ako primeti da je neko intervenisao po kasi, mora odmah da obavesti poreznike.

Kontrola

Ukoliko poreski inspektori utvrde da si na neki način ometao normalan rad kase, koristio nepropisnu kasu ili softver, ili uopšte nisi koristio fiskalnu kasu, mogu ti zabraniti rad na period do 60 dana, a u određenim slučajevima i oduzeti kasu i prateću opremu. Ako utvrde da si dirao plombe, oduzimanje kase je obavezno.

Uz sve to podneće i prekršajnu prijavu (predviđene su kazne od 100.000 do 1.000.000 dinara za privredna društva (uz 5.000 do 50.000 za direktora) i 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, a razrezaće ti i PDV na neevidentirani promet, kako ga oni procene.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.6/5
(Ukupan broj ocena:13)
This entry was posted in Porezi, doprinosi i takse and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje