U pravu si! Online

Doprinosi za socijalno osiguranje

Za zaposlene po ugovoru o radu moraš da uplaćuješ:

 • doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje,
 • doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje,
 • doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Sve ovo moraš da plaćaš i za sebe kao preduzetnika ili ako si osnivač privrednog društva a u njemu nisi zaposlen, ali zvanično ili nezvanično zastupaš društvo i vodiš njegove poslove. Ako si zaposlen u svom privrednom društvu, doprinose plaćaš kao zaposleni.

Radnici po drugim ugovorima

Doprinose plaćaš i za radnike po ugovoru o delu ili o privremenim i povremenim poslovima (s tim što za učenike i studente mlađe od 26 godina važe posebni uslovi), ukoliko oni nisu već osigurani po osnovu zaposlenja ili kao penzioneri. Ako su već osigurani, plaća se samo doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ukoliko si angažovao radnike posredstvom omladinske ili studentske zadruge, novac za doprinose uplaćuješ zadruzi.

Za osobe mlađe od 26 godina koje rade privremene i povremene poslove, a pri tom su na školovanju, plaća se samo zdravstveno i invalidsko osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Osnovica za doprinose

Ovi doprinosi plaćaju se kao procenat od osnovice koju čini ukupna zarada zaposlenog (dakle, plata plus naknade zarade).

Osnovica za doprinose za preduzetnike i osnivače privrednih društava jeste oporeziva dobit, odnosno njihov udeo u dobiti, ako osnivača ima više. Do konačnog utvrđivanja dobiti za tekuću godinu plaća se mesečna akontacija doprinosa.

Najniža i najviša osnovica

Osnovica za obračunavanje doprinosa ne može biti niža od 35 odsto prosečne plate u Srbiji. Ukoliko zaposleni nije radio ceo mesec, osnovica se umanjuje srazmerno broju dana u mesecu koji je radio.

Postoji i najviša osnovica: doprinosi se ne plaćaju na iznos zarade ili dobiti veći od petostruke prosečne plate u Srbiji. Isto tako, doprinosi prestaju da se plaćaju kada tokom godine ukupna zarada pređe iznos petostruke godišnje zarade u Republici. Izuzetno od ovog pravila, za radnika po ugovoru o delu moraš da uplatiš doprinose bez obzira na iznos naknade, osim ukoliko on ima rešenje da je već uplaćen maksimum.

Ako si platio doprinose veće od godišnjeg limita, možeš od Poreske uprave da tražiš da ti vrate višak.

Stope doprinosa

Na osnovice treba primeniti određene stope (procente) da bi se dobili konkretni iznosi koje treba uplatiti na račune odgovarajućih fondova. Postoje dva načina obračuna:

 1. za preduzetnike, osnivače privrednih društava i radnike po ugovoru o delu, stopa doprinosa primenjuje se na ceo iznos osnovice, dakle, sve plaća sam osiguranik;
 2. za zaposlene po ugovoru o radu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (osim mlađih od 26 godina koji su na školovanju), doprinose plaćaju po pola sam zaposleni (iz bruto zarade) i poslodavac.

Stope doprinosa:

 • za penzijsko i invalidsko osiguranje — 22 odsto (odnosno, po 11 odsto na teret radnika i isto toliko na teret poslodavca);
 • za zdravstveno osiguranje — 12,3 odsto (po 6,15 odsto);
 • za osiguranje u slučaju nezaposlenosti — 1,5 odsto (po 0,75 odsto).

Olakšice za poslodavca

Ukoliko po ugovoru o radu zaposliš osobu stariju od 50 godina koja je bar šest meseci neprekidno bila na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili prima naknadu za nezaposlene, osobu mlađu od 30 godina (pod uslovom da je reč o pripravniku ili osobi koja je bila na evidenciji NSZ bar tri meseca), kao i osobu sa invaliditetom, imaš pravo da određeno vreme ne plaćaš deo doprinosa koji pada na teret poslodavca. Pri zapošljavanju osoba starijih od 45 godina plaća se samo 20 odsto ovog dela doprinosa.

Mirovanje plaćanja doprinosa za preduzetnike

Preduzetnik koji privremeno odjavi radnju ne plaća doprinose za taj period, osim ako sam ne zatraži od Poreske uprave da ih ipak plaća.

Uplata doprinosa

Za sve zaposlene, bez obzira na vrstu ugovora, doprinose obračunava i uplaćuje poslodavac, prilikom isplate zarade.

Za zaposlene po ugovoru o radu ili o privremenim i povremenim poslovima, poslodavac mora da uplati doprinose do 30. u mesecu za prošli mesec i ako nije isplatio platu za taj mesec, i to na minimalnu osnovicu, a u trenutku isplate zarade — razliku do punog iznosa. Kada se zarada isplaćuje u delovima, doprinosi na minimalnu osnovicu plaćaju se s prvim delom.

Preduzetnici i osnivači privrednih društava ne uplaćuju doprinose za sebe prema sopstvenom obračunu, već prema rešenju Poreske uprave.

Najkasnije do petog u mesecu moraš Poreskoj upravi podneti prijavu o doprinosima uplaćenim tokom prethodnog meseca.

Kazne

Za neblagovremeno uplaćene ili pogrešno obračunate doprinose predviđene su kazne od 100.000 do 1.000.000 dinara za privredno društvo (plus 5.000 do 50.000 za direktora), a za preduzetika od 50.000 do 500.000 dinara.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:23)
This entry was posted in Porezi, doprinosi i takse and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje