U pravu si! Online

Administrativne takse

Administrativne takse plaćaju se na zahteve koje podnosiš raznim republičkim, pokrajinskim i lokalnim (opštinskim ili gradskim) upravnim organima (dakle, ne sudovima — kod njih se plaćaju posebne, sudske takse), kao i na rešenja, dozvole i isprave koje od njih tražiš.

Kako se plaća taksa?

Taksa se plaća prilikom podnošenja zahteva, i za sam zahtev i za ono što njime tražiš, uplatom na poseban račun koji je tome namenjen. U dokumentu se označava da je za njega plaćena taksa.

Nekad je reč o fiksnim iznosima, a nekada taksa zavisi od vrednosti predmeta. Ako se taksa određuje prema vrednosti predmeta, taj iznos treba da navedeš u zahtevu kojim pokrećeš postupak. Ukoliko ne navedeš vrednost ili je ona nerealno mala, odrediće je organ kojem si podneo zahtev.

Taksa na prepise

Ukoliko si tražio da ti se neki dokument izda u više primeraka, za svaki primerak posle prvog platićeš taksu za prepis, koja po primerku ne sme biti viša od takse za original.

Posledice neplaćanja

Ako lično podneseš zahtev za koji nisi platio propisanu taksu, radnik organa uprave koji je primio zahtev opomenuće te da moraš da je platiš i dostaviš im dokaz o tome u roku od 10 dana i zabelešku o tome upisaće na tvoj zahtev.

Ukoliko zahtev podneseš poštom, poslaće ti pismenu opomenu istim putem. U roku od 10 dana od prijema opomene moraćeš da platiš i taksu na zahtev i taksu na opomenu. Ako to ne učiniš, organ kome si podneo zahtev obavestiće Poresku upravu, koja će pokrenuti postupak prinudne naplate.

U svakom slučaju, ono što si tražio nećeš dobiti dok ne uplatiš taksu.

Na šta se ne plaća taksa?

Taksa se ne plaća:

 • u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti ili zbog greške državnih organa, kao i za predstavke i pritužbe;
 • u postupku za povraćaj i smanjenje javnih prihoda, kao i za ostvarivanje poreskih podsticaja i oslobođenja;
 • za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, obaveznog socijalnog osiguranja i socijalne zaštite;
 • za podneske javnom tužilaštvu;
 • za potvrdu o prijemu zahteva;
 • za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

U dokumentu koji se izdaje bez plaćanja takse, moraju se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Porezi, doprinosi i takse and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje