U pravu si! Online

Rešavanje sporova s potrošačima

Sporove s potrošačima moguće je rešavati na sudu i van suda, u takozvanom potrošačkom sporu.

Vansudsko rešavanje sporova

Sporove između potrošača i trgovca moguće je rešiti vansudskim putem, u postupku posredovanja ili arbitraže. Preduslov je da se s time saglase i trgovac i potrošač.

Arbitrаžа je postupаk veomа sličаn sudskom, а odluke koje donese аrbitrаžni sud  imаju snаgu prаvosnаžne sudske presude: ne postoji prаvo žаlbe.

Krаjnji ishod posredovаnjа je vаnsudsko porаvnаnje, koje imа snаgu ugovorа. Ako gа drugа strаnа ne izvrši dobrovoljno, morаš dа povedeš sudsku pаrnicu, pа tek kаd sudskа presudа postаne prаvosnаžnа, možeš dа trаžiš izvršenje.

Arbitаr ili posrednik može biti bilo ko, mаdа postoje i specijаlizovаne ustаnove zа to, kаo što je Centаr zа medijаciju.

Potrošača može da zastupa i neko od potrošačkih udruženja.

I arbitraža i posredovanje su poverljivi i hitni. Strana koja povredi ovo pravilo snosi odgovornost za štetu koju zbog toga pretrpi ona druga strana.

Sudsko rešavanje sporova

Da bi zaštitio svoja prava, potrošač može da povede sudsku parnicu. Tužbu sudu može da podnese i registrovano udruženje za zaštitu potrošača ako je došlo do povrede kolektivnih interesa potrošača.

Ukoliko utvrdi da su neke od odredaba ugovora o prodaji

ili da se radi o nepoštenom poslovanju, sud može da:

 • oglasi ništavnom svaku nepravičnu ugovornu odredbu i utvrdi da je određeno poslovanje nepošteno;
 • naloži trgovcu da bez odlaganja obustavi ugovaranje nepravičnih odredaba i nepošteno poslovanje;
 • utvrdi obavezu trgovcu da o svom trošku ispravi deo oglasa koji se smatra nepoštenim poslovanjem;
 • naloži trgovcu da u sredstvima javnog informisanja o svom trošku objavi da mu je izrečena mera zabrane nepravičnih ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorima ili mera nepoštenog poslovanja.

Do donošenja presude, sud može da izrekne i privremene mere.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
0.0/5
(Ukupan broj ocena:0)
This entry was posted in Odnosi sa potrošačima and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje